KATOLICKA PORADNIA RODZINNA
2017-09-21

KATOLICKA PORADNIA RODZINNA

  1. Konferencje dla narzeczonych - II Niedziela Miesiąca, godz. 1130
  2. Rozmowy indywidualne - III i IV Niedziela Miesiąca (od godz. 1000 do 1400)

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku

W każdą I Niedzielę Miesiąca
1030 - spotkanie w sali
1130 - Msza św.

W wakacje - Dni Skupienia nie odbywają się!

 

"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" /A.de Saint-Exupery/

Każda miłość międzyludzka dobrze i szlachetnie pojęta, ma swoje oparcie w Bogu, który jest Najwyższą Miłością.

Pragnąc zrozumieć prawdziwą miłość należy przeczytać 1Kor 13, 4-8.13, przemyśleć i odnieść do siebie. Każdy młody człowiek przygotowujący się do dojrzałego życia powinien odpowiedzieć sobie, czy jestem zdolny taką miłość o której mówi Św. Paweł w liście do Koryntian, ofiarować swojemu współmałżonkowi i swojej rodzinie?

Aby świadomie przygotować się do sakramentu małżeństwa należy wspólnie przemyśleć wiele tematów, aby dobrze poznać osobę z którą "chcę być, zanim Bóg nas nie rozłączy":

  • miłość w małżeństwie
  • sakrament małżeństwa
  • odpowiedzialne rodzicielstwo
  • antykoncepcja
  • zabijanie dzieci nienarodzonych
  • religijne wychowanie dzieci
  • moja religijność
  • i wiele innych problemów...

W trakcie spotkań w Katolickiej Poradni Rodzinnej, obejmujących bezpośrednie przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie, spróbujemy porozmawiać i wspólnie spojrzeć na małżeństwo i rodzinę w świetle nauki Kościoła.

Chrystus związek małżeński między ochrzczonymi wyniósł do godności Sakramentu.

Małżonkowie przez ten Sakrament spotykają się z Chrystusem, który łączy ich ściśle ze sobą i Kościołem oraz ubogaca łaską Boża, wysłużoną Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem.

Zostają konsekrowani, czyli specjalnie poświęceni przez Ducha Świętego do wypełniania zadań swego stanu, zwłaszcza do zadań rodzicielskich tj. do wzajemnej miłości oraz urodzenia i wychowania potomstwa.

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.
Akcja Katolicka
Leszek Popik
Parafialny Odziałał Akcji Katolickiej (POAK) istnieje przy naszej parafii od 16 listopada 1997 roku.