BIERZMOWANIE
2016-10-04

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA

1. Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba ochrzczona i wierząca w Boga, praktykująca wiarę systematycznie (niedzielna Eucharystia, Spowiedź, Komunia święta, codzienna modlitwa, udział w rekolekcjach itp.), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach formacyjnych.

2. Obecność na niedzielnej Eucharystii jest obowiązkowa! Każdy kandydat pragnący przystąpić do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej powinien rozumieć jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Dopuszcza się maksymalnie 5 nieusprawiedliwionych nieobecności.

3. Pomocą w systematycznym udziale we Mszy św. niedzielnej i innych celebracjach będzie indeks, który kandydat powinien podpisać, szanować i mieć przy sobie zawsze wtedy, gdy wybiera się do kościoła. Oprócz niedzielnych Eucharystii kandydaci gromadzą się na Mszę św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00. Tego dnia będzie także okazja do comiesięcznej spowiedzi.

4. Podstawową platformą przygotowania kandydatów do bierzmowania jest regularny i aktywny udział w spotkaniach formacyjnych. Będą się one odbywały w świątyni, w niedzielne popołudnia, 2 razy w miesiącu. Na pierwsze z nich kandydaci przychodzą z rodzicami, a na drugie samodzielnie. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na spotkaniu powoduje przełożenie przygotowania na następny rok. Usprawiedliwienie nieobecności, podpisane przez rodzica, należy dostarczyć księdzu w ciągu 7. dni.

5. Kandydata obowiązuje systematyczny i zaangażowany udział w katechezie szkolnej. Uczeń powinien mieć na półrocze z religii przynajmniej oceną dobrą. Niższa ocena oznacza przełożenie przygotowania na następny rok. Jednym z kryteriów dopuszczenia do tzw. "egzaminu kurialnego" będzie opinia katechety.

6. Ocena zachowania kandydata w szkole (na koniec pierwszego półrocza) powinna być co najmniej poprawna. Brak właściwego świadectwa chrześcijańskiego życia nie tylko w parafii, ale także w szkole, rodzinie czy na ulicy oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. Nieodpowiednie zachowanie podczas spotkań (rozmowy, śmiech, przepychanie, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) będzie odczytywane jako niedojrzałość kandydata. Będzie on wówczas zmuszony opuścić zgromadzenie, a jego eksmisja zostanie potraktowana jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

7. Źródłem przygotowania intelektualnego kandydatów jest Pismo Święte i "Katechizm Siedlecki". Wiedza na temat sakramentu bierzmowania, znajomość pytań katechizmowych i pacierza oraz lektura Ewangelii według św. Łukasza będzie sprawdzana podczas kolejnych egzaminów cząstkowych.

8. Ponieważ bierzmowanie pozostaje w ścisłym związku z sakramentem Chrztu św. i jest jego pogłębieniem, dlatego też kandydat nie wybiera sobie nowego imienia, ale poznaje życiorys i naśladuje w życiu swojego świętego Patrona, którego imię nosi. Jeżeli zaś nie ma świętego Patrona, wówczas może wybrać nowe imię, po konsultacji z księdzem.

9. Świadkiem w czasie udzielania sakramentu bierzmowania powinien być rodzic chrzestny tej samej płci, co kandydat. Wyjątkowo może nim być rodzic biologiczny. W żadnym wypadku nie może tej funkcji pełnić kolega czy koleżanka!

10. Dla pilnych kandydatów, wyróżniających się w pierwszym półroczu, przewidziane są ulgi w dopuszczeniu do bierzmowania. Szczególnie przychylnego traktowania mogą spodziewać się: uczestnicy Nocnych Czuwań Młodych w Kodniu, ministranci, oazowicze i scholanki.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Do bierzmowania w parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie mają prawo przystąpić osoby ochrzczone, uczęszczające na katechizację, mieszkające na terenie naszej parafii.
2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do bierzmowania jest uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych w kościele, uczestniczenie w życiu religijnym parafii, obecność na niedzielnych Mszach św., nabożeństwach, rekolekcjach, właściwa postawa moralna, dojrzałość w wierze i pragnienie przyjęcia darów Ducha św. w Sakramencie Dojrzałości Chrześcijańskiej. Ostatecznym kryterium będzie zdanie egzaminów z wiedzy religijnej.
3. Kartę zgłoszeniową należy złożyć do 30 września 2015 r. w zakrystii.
4. Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, rodzice dostarczają, wraz z kartą zgłoszeniową, ŚWIADECTWO CHRZTU dziecka z parafii, w której odbył się Chrzest św.
5. Dzieci spoza naszej parafii mogą wziąć udział w przygotowaniu do bierzmowania tylko w wyjątkowych przypadkach (!), rozpatrywanych indywidualnie, jeśli dostarczą wraz z kartą zgłoszeniową POZWOLENIE uczestniczenia w przygotowaniu od proboszcza swojej parafii oraz, pod koniec przygotowania, OPINIĘ od swojego katechety.
6. Opłata za Katechizm "You Cat" wynosi 25 zł (płatne do końca września br.), opłata za akcydensy, dekoracje, kwiaty, dar ołtarza oraz ofiara na misje, składane z racji bierzmowania, wynosi 100zł (płatne do końca roku 2014 r.)
7. Terminy kolejnych spotkań formacyjnych będą podawane w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronie internetowej: www.nsj.wlodawa.pl

TERMINARZ
kandydatów do bierzmowania

Spotkania w trzech grupach w I, II i III sobotę miesiąca o godz. 9.30 w sali parafialnej na wikariacie oraz w ostatnią sobotę miesiąca celebracja liturgiczna w kościele o godz. 9.30.

PODZIAŁ NA GRUPY

W trakcie przygotowań do bierzmowania kandydaci będą pracować w kilkuosobowych grupach, aby mogli lepiej się poznać i zrealizować wskazane zadania. Działania każdej grupy koordynuje lider, wybrany spośród członków danej grupy. Lider ma za zadanie komunikować się, we wszelkich sprawach dotyczących zleconego zadania, z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów.

Sprawdź, w której jesteś grupie - podział dostępny niebawem!

KOORDYNATOR

ks. Kamil Wasilewski
tel. 725 402 253
mail: kamil_w79@o2.pl

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.
Akcja Katolicka
Leszek Popik
Parafialny Odziałał Akcji Katolickiej (POAK) istnieje przy naszej parafii od 16 listopada 1997 roku.