• Wtorek, 19-03-2019 r.
 • 7:00 + Józefa i Józefę Podgajnych
 • 7:00 + Józefę Jasińską
 • 7:00 + Tomasza Kolejkę - of. rodz. Tomaszewskich
 • 18:00 + Józefa Durysza, Józefę Sieniak
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji braci z Kółka Różańcowego Mężczyzn św. Józefa
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • Środa, 20-03-2019 r.
 • 7:00 + Longinę Szkodzińską i Romualda Szkodzińskiego
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w 24 r. urodzin Magdaleny i Jakuba w 31 r. Katarzyny z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Teresę Dzierdzia - wieniec pogrzebowy od rodziny
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • 18:50 Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie 6
 • Czwartek, 21-03-2019 r.
 • 7:00 + Mariannę, Czesława Homiczuków, zm. z r. Kossakowskich
 • 7:00 + Marię Michałowską ( 2 r.)
 • 7:00 + Paweł Czelej ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - błagalna za grzechy nasze i świata całego z prośbą żebyśmy byli miłosierni
 • 18:00 Dziękczynna za 70 lat Bożego błogosławieńśtwa w życiu Józefa z prośbą o śmierć szczęśliwą
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • Piątek, 22-03-2019 r.
 • 7:00 + Robert, Antoniego, Mariannę Dudyków, Zofię, Józefa Kaliszuków
 • 7:00 + Barbarę Kurec ( 7 r.) zm. z r. rodziny
 • 7:00 + dusze w czyśćce cierpiące
 • 16:00 DROGA KRZYŻOWA - dla dzieci
 • 17:15 DROGA KRZYŻOWA
 • 18:00 + Bolesławę, Ludmiłę, MArię, Aleksandra, Antoniego, Józefa, Olgę Konstantego
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • 20:00 DROGA KRZYŻOWA - dla młodzieży
 • Sobota, 23-03-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna z racji urodziny Elżbiety
 • 7:00 + Józefa, Antoninę, Wacława z r. Sokołowskich, Gronowiczów i Sadowskich
 • 17:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Agnieszki z okazji imienin i urodzin o Boże błgosławieństwo
 • 18:00 + Antoniego Bobel, zm. z r. Boblów i Walusiuków
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • Niedziela, 24- 03-2019 r.
 • 7:00 + Helenę, Władysławę Cyron
 • 9:00 + Bolesławę, Ludmiłę, MArię, Aleksandra, Antoniego, Józefę, Olgę, Konstantego
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Urszulę Rekucką ( 1 r.), zm. z r. Leszczyńskich, Rekuckich i Kitów
 • 17:30 GORZKIE ŻALE część 3
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • Poniedziałek, 25-03-2019 r.
 • 7:00 + Olgę Szkodzińską ( 7r)
 • 7:00 + Bogdana Dejer ( 1 r.)
 • 10:30 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • 18:00 + Kazimierz Nakonieczny ( 1 r)
 • 18:00 + Marię Baczkowską (im.)
 • 18:00 + Kazimierz Nakonieczny (1r.)
 • Wtorek, 26-03-2019 r.
 • 7:00 + Andrzeja, Zygmunta, Kazimierza, Irenę, Bolesława, Janinę, Józefa, Stefanię, Józefa, Jana zm. z rodz. Gajosów i Daciuków.
 • 7:00 + Roberta Sidorowicza
 • 18:00 + Paulinę Puszko
 • 18:00 + Jadwigę Gruszczyńską (49),Henryka, Józefy, Antoniego, zm. rodziców i dziadków, zm. z rodziny Romaniuków, Szraiberów, i za ich rodziców
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • Środa, 27-03-2019 r.
 • 7:00 + Mariana Polaka ( 1 r.)
 • 7:00 + Zofię, Bogusława, Stanisława Kuraszkiewiczów, Grzegorza Sorokę
 • 7:00 + Jerzego Namczuka, Annę, Bolesława zm. z r. Namczuków
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Nowenna - w intnecji uczestników nowenny
 • 18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, zmarłym patriotom o chwałę nieba.
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • 18:50 Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie 7
 • Czwartek, 28-03-2019 r.
 • 7:00 + Anny Pogonowskiej zm. z rodz. Pogonowskich i Jarząbek
 • 7:00 + Marię, Stefana, Annę, Józefa i ich rodziców
 • 18:00 + Janina, Jakuba Doroszkiewicza, Alinę Borna zm. z rodziny
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna z racji rocznicy urodzin Bożeny
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • Piątek, 29-03-2019 r.
 • 7:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące
 • 7:00 + Janusza 11r.
 • 7:00 + Dariusza Stańczuka
 • 16:00 DROGA KRZYŻOWA - dla dzieci
 • 17:15 DROGA KRZYŻOWA
 • 18:00 + Bolesława Alkiewicza (4r.), Antoniego Alkiewicza, wszystkich zmarłych z rodziny
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • 20:00 DROGA KRZYŻOWA - dla młodzieży
 • Sobota, 30-03-2019 r.
 • 7:00 + Kazimierza Pogonowskiego (4r.), rodziców i braci Stefana i Władysława Leśniewskich
 • 7:00 + Pawła Trochimiuka - od rodz. Dajków, Grochowskich i Niestioruków
 • 7:00 + Pawłą Trochimiuka - od sąsiadów z klatki
 • 18:00 + Reginy Rysz (18 r.)
 • 18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
 • Niedziela, 31- 03-2019 r.
 • 7:00 + rodziców: Stanisławę (19r.) i Antoniego, Mariannę, Antoniego, Piotra i Teklę z r. Torbiczów i Babkiewiczów
 • 9:00 + Bogdana (23r.), Eugenię, Adama, Piotra, Krzysztofa, Agnieszkę, Henryka
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Franciszkę, Stanisława Dudek (6r.) i zm. z ich rodzin
 • 15:00 O lepszy świat dla dzieci i młodzieży
 • 17:30 GORZKIE ŻALE część 1
 • 18:00 + Józefa Karpiuka (18 r. śm.), zm. z rodziny
 • 19:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Możeliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty
 • Poniedziałek, 01-04-2019 r.
 • 7:00 + Aleksandrę Łobacz (22r.), Antoniego (4r.)
 • 7:00 + Teofilę, Andrzeja, Stanisława zm. z rodz. Tromińskich
 • 18:00 Do Serca Jezusowego Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Adama Chudzika, o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna z racji urodzin Grażyny o opiekę Matki Bożej w dalszym życiu
 • 18:00 + Bolesława Damianiuka ( 24 r.)
 • Wtorek, 02-04-2019 r.
 • 7:00 + Ryszarda Baczkowskiego (im.)
 • 7:00 + Tadeusza Łukaniuk, Franciszka, Annę, Edwarda, Tadeusza, Eugenię
 • 18:00 + Bogdana Gordiosz (1 r. śm.)
 • 18:00 + Mariana Migdal
 • 18:00 + Franciszkę Chełmicką (13 r.), zm. z rodz. Chełmickich, Grondkowskich, Józefa, Henryka
 • Środa, 03-04-2019 r.
 • 7:00 + Tadeusza Kaliszuka (2 r.)
 • 7:00 + Jarosław Szewczyk, Dariusza Iwaczuka
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Szymona Chotyńca (5 r. śm.)
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • 18:00 + Tadeusza Kaliszuka (2 r.), Marię, Kazimierza Kaliszuk
 • 18:50 Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie 8
 • Czwartek, 04-04-2019 r.
 • 7:00 + Annę Pogonowską, zm. z rodz. Pogonowskich i Jarząbek
 • 7:00 Za kapłanów z parafii
 • 7:00 + Katarzyna Bylina ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 Dziękczynienie za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa o Dar Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka, Kapłanów, o liczne święte powołania, dla zmarłych chwałę nieba, beatyfiakcję Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • 18:00 + Mariana Kołodzieja (2 r.)
 • 18:00 Za zmarłych polecanych w wypominkach
 • Piątek, 05-04-2019 r.
 • 7:00 + Stanisławę, Józefa Łachmickich
 • 7:00 + Krzysztofa Wośko (8r.)
 • 16:00 + Paulinę, Ryszarda, Jana, Stanisława
 • 16:00 DROGA KRZYŻOWA - dla dzieci
 • 17:15 DROGA KRZYŻOWA
 • 18:00 Wynagrodzenie Sercu Jezusowemu za grzechy nasze, naszych rodzin, Ojczyzny i świata całego, zmarłym chwały nieba.
 • 18:00 + Stefanię, Franciszka Czosneckich
 • 20:00 DROGA KRZYŻOWA - dla młodzieży
 • Sobota, 06-04-2019 r.
 • 7:00 Zadośćuczynienie za zniewagi i obelgi wobec Niepokalanego Serca Maryi obelgi przeciw Jej dziewictwu.
 • 7:00 + Adama Bajuka, rodziców obojga stron, zm. bliskich z rodzin
 • 7:00 + Annę Leśniewską w 60 dni od śmierci
 • 18:00 Dziekczynno - błagalna w int. Filipka w 10 rocznicę urodzin oraz za Maję w 7 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla solenizantów i ich rodziców
 • 18:00 + Zdzisłąwa ( 9 r.) i jego rodziców Wandę i Stanisława o radość nieba
 • Niedziela, 07- 04-2019 r.
 • 7:00 O dar życia wiecznego dla Krystyny Kalinowskiej, Mariana, Marię, Piotra Juszczuków, Władysławę, Daniela Piotrowskich, Ninę Czyż, zm. z obojga stron
 • 9:00 Do Serca Jezusowego w 70 rocznicę urodzin Zdzisława o błogosławieństwo Boże
 • 10:30 Za parafian
 • 17:30 GORZKIE ŻALE część 2
 • 18:00 KŻR
 • Poniedziałek, 08-04-2019 r.
 • 7:00 + Wiktora (33 r.), Łucję (2 r.) Misiurów
 • 7:00 + Wandę i Włodziemierza Gorzkowskich, Henryka Chełmickiego, Józefa i Franciszkę, ich rodziców i rodzeństwo
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w int. Huberta i Magdaleny oraz o szczęśliwe rozwiązanie
 • 18:00 + rodziców, braci, zm. z rodz. Maciejewskich i Młynarczyków
 • 18:00 Uwielbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej dla nas, Polski i świata całego, zmarłym chwałę nieba
 • Wtorek, 09-04-2019 r.
 • 7:00 + Tadeusza, Heleny
 • 7:00 + Janinę, Jana Kosickich, Stanisławę, Jana Rożyło i zm. rodziców
 • 7:00 + Teresę Frankowską (11 r.), Joannę Trawińską
 • 18:00 + Zofię, Józefa i ich rodziców z r. Kadłubowskich i Wereszczyńskich
 • 18:00 + Bogusława Popiołek, Eugenię i Jana Popiołek, Bronisławę i Jana Jamróż, Sylwestra Grzywaczewskiego
 • Środa, 10-04-2019 r.
 • 7:00 + Irenę Łabińską ( 5 r. ) i jej rodziców
 • 7:00 + Krystynę Bajuk (10 r.), Helenę, Stanisława oraz Tadeusza, Romana, Edwarda
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Do Serca Jezusowego Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Adriana
 • 18:00 Nowenna - w intnecji uczestników nowenny
 • 18:00 + Grzegorza Sobieskiego (3 r.)
 • 18:50 Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie 9
 • Czwartek, 11-04-2019 r.
 • 7:00 + Józefa, Michalinę, Michała, Dorotę, Jadwigę z r. Boguszewskich
 • 7:00 O Boże błogosławieństwo dla Mariusza w 34 r. urodzin
 • 18:00 + Marię Bajdek ( 1r.), Bernarda, Barbarę, Leszka
 • 18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące, za grzechy aborcji
 • 18:00 + Stefana Celińskiego ( 1r.)
 • Piątek, 12-04-2019 r.
 • 7:00 + Stefana i Walerię Sawczuków i Marię Karpiuk
 • 7:00 + Kazimierza Piecha (27 r.)
 • 10:30 W 79 rocznicę zbrodni katyńskiej
 • 16:00 DROGA KRZYŻOWA - dla dzieci
 • 17:15 DROGA KRZYŻOWA
 • 18:00 + Janinę Kozłowską ( 5 r. śm.)
 • 18:00 + Halinę i Ryszarda Szamgów
 • 20:00 DROGA KRZYŻOWA - dla młodzieży
 • Sobota, 13-04-2019 r.
 • 7:00 + Jerzego, Jana
 • 7:00 + Eugenię, Józefa Wróbel, Teresę, Józefa Chojnowskich
 • 7:00 + Zbysław, zm. rodziców
 • 18:00 + Bogdana Krygier ( 6 r.) i rodziców i zm. z całej rodziny
 • 18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszelkie zniewagi, o szybki triumf Niepokalanego Serca Mary
 • 18:00
 • Niedziela, 14- 04-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Marzeny w 40 r. urodzin
 • 9:00 + Krzysztofa Kędzierskiego ( 3 r.), Henryka Borówka
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Jerzego, Katarzynę, Wiesława Woźniakowskich
 • 17:30 GORZKIE ŻALE część 3
 • 18:00 + Stanisława Juchimiuka ( 6 r.)
 • 19:00 DROGA KRZYŻOWA ulicami miasta
 • Poniedziałek, 15-04-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Zofii i jej rodziców, Sylwii i jej rodziców, w intencji ks. Bogdana Kalinowskiego
 • 7:00 + Teresę Stefaniuk i zm. z rodziny
 • 7:00 + Stanisława Kloc (6 r.)
 • 18:00 + Mariannę Ignatiuk (3 r.) zm. z rodz. Ignatiuków i Sokołowskich
 • 18:00 Uwielbienie Ducha Świętego z prośbą o jego Dary i owoce, dla nas, Ojczyzny i świata całego, wszystkim zmarłym o chwałę nieba.
 • Wtorek, 16-04-2019 r.
 • 7:00 + Zdzisławy i Mieczysława Michalskich i ich rodziców
 • 7:00 + Stanisław, Aniela Chełmiccy
 • 18:00 + Żukowskich, Pęksów i ich rodziców
 • 18:00 + Jadwigę Błyskosz
 • 18:00 + Stanisławę Gierlińska i zm. z rodz.
 • Środa, 17-04-2019 r.
 • 7:00 + Mieczysława Waszczuka, zm. z r. Waszczuków i Podolskich
 • 7:00 + Dorotę Kot ( 13 r.)
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Szymona w rocznicę urodzin
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w 23 r. ślubu Anny i Piotra, o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo
 • 18:50 Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie 10
 • Czwartek, 18-04-2019 r.
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji kapłanów (WIELKI CZWARTEK)
 • 18:00 + ks. Stanisława Dadasa, + ks. Franciszka Hołdę
 • 18:00 Za kapłanów
 • 18:00 + Jerzego Preisa, rodziców, siostrę Janinę, Magdalenę, Czesława Dominiczaków, rodzeństwo Danutę Preis
 • Piątek, 19-04-2019 r.
 • 18:00 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
 • Sobota, 20-04-2019 r.
 • 20:00 + Bronisława Danilczuka (14 r. sm.) i jego rodziców Annę i Leona
 • 20:00 + Józefę Bajuk ( 16 r. sm.), Bronisława, Mariusza, Bogdana, Mariana
 • 20:00 + Zofię Telepko i Krzysztofa Chilczuka
 • 20:00
 • Niedziela, 21- 04-2019 r.
 • 6:00 REZUREKCJA - Za parafian
 • 9:00 + Adama (15 r. śm.), Eugenię, Bogdana, Piotra, Krzysztofa, Agnieszkę, Henryka
 • 10:30 + Halinę Czelej ( 7 r. śm.), Stanisława, Jerzego
 • 12:00 + Mariannę Torbicz (11 r. śm.), Antoniego, Stanisławę, Antoniego, Piotra, Teklę, zm. z rodz. Torbiczów i Babkiewiczów
 • 18:00 Dziekczynno - błagalna w intencji Igi w 6 r. urodzin o łaskę dla jubilatki i rodziców
 • Poniedziałek, 22-04-2019 r.
 • 7:00 + Jerzego Zimnickiego ( 4 r. )
 • 9:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Wiktorii w 1 r. urodzin i dla Julii w 6 r. urodzin i dla ich rodziców
 • 10:30 + Augustyn zm. z rodz. Haraszczuków i Czelejów
 • 10:30 CHRZTY
 • 12:00 + Zdzisałwa, Kazimierę oraz ich rodziców Marię i Grzegorza
 • 18:00 + Wacławę Gawrylczenko ( 5 r. śm.) Andrzeja, Franciszka Gawrylczenko
 • Wtorek, 23-04-2019 r.
 • 7:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
 • 7:00 + Jana, Jadwigę Krukowskich, zm. z rodz. Zimnych
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II dla wnuków Julki, Alicji, Karoliny, Dominiki, Aleksandra Josznę i ich rodziców
 • 18:00 + Franciszkę (22 r.), Jana ( 23 r.)
 • 18:00 + Marię , Czesława, Mieczysława Staińskich
 • Środa, 24-04-2019 r.
 • 7:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
 • 7:00 + Aleksandrę i Czesława Parulskich
 • 7:00 + Kazimierza, Józefę i ich rodziców, Stefana, Juliannę, Zofię, Adama z rodziny Torbiczów
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Małgorzatę, Bronisława, Stanisława, Mariannę
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • 18:00 + Leontynę ( 9 r.), rodziców, Annę, Władysława i Józefa
 • 18:50 Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie 11
 • Czwartek, 25-04-2019 r.
 • 7:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
 • 7:00 + Marka Białego w dniu imienin
 • 7:00 + Zofię Siedlecką ( 1 r.)
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna o zdrowie, potrzebne łaski w 89 r. urodzin p. Ireny Kwiatkowskiej
 • 18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - błagalna za grzechy nasze i świata całego z prośbą żebyśmy byli miłosierni
Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.