Liturgiczna Służba Ołtarza - Ministranci i Lektorzy

SŁUŻBA OŁTARZA

Ministrantem może zostać każdy chłopiec po przyjęciu Pierwszej Komunii św., który chce służyć Panu Jezusowi podczas sprawowania Najświętszej Ofiary.

Kandydat podejmuje obok ćwiczeń funkcji liturgicznych także szeroką formację obejmującą różne zagadnienia. Program formacyjny można by streścić słowami: "wychowanie poprzez liturgię". Jeśli chodzi o lektorów wskazane jest, by funkcję ministrantów Słowa Bożego pełnili zarówno dorośli jak i młodzież.

Na kursy lektorskie mogą uczęszczać ministranci wyróżniający się pod względem wzorowego zachowania w szkole i w kościele, gorliwości w służeniu i wymaganych uzdolnień głosowych. Nie mogą to być chłopcy młodsi jak z klasy II gimnazjum. Odnośnie starszych - należy stawiać wysokie wymagania pod względem religijno-moralnym. Obecnie opiekunem ministrantów i lektorów jest Ks. Piotr Kruk.

I ty możesz do nich dołączyć...

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.