Spotkanie Opłatkowe Matek w Modlitwie AD 2019

Spotkanie opłatkowe Matek w Modlitwie

         27 stycznia Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego rozpoczęło się spotkanie Matek w Modlitwie. Następnie w czasie Mszy św., celebrowanej przez ks. Dariusza Parafiniuka, modlono się o lepszy świat dla dzieci i młodzieży.

         Po Eucharystii odmówiona została modlitwa zawierzenia, a po niej odbyło się spotkanie opłatkowe kobiet zrzeszonych w ruchu.

         Na całym świecie kobiety z ruchu Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) spotykają się, by w ciszy i skupieniu powierzać Bogu na modlitwie swoje dzieci i wnuki. Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku-kilkunastu kobiet. Podczas spotkania matki modlą się do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania, o ochronę przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha.

         Ruch narodził się w Anglii w 1995 r.  Jego założycielka, Veronica Williams, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, podczas której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi. W Polsce Matki w Modlitwie zawiązały się jako ruch w 2002 r., w listopadzie 2012 r. zostały przyjęte do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

         We Włodawie ruch Matki w Modlitwie zawiązał się 22 marca 2015 r., po wizycie Mirosławy Nowackiej - koordynatorki ruchu z Lublina oraz po okresie miesięcznego przygotowania. Początkowo na spotkania przychodziło 16 kobiet, dziś zapisanych jest 39, zrzeszonych w 4 grupach. Panie, obok spotkań, uczestniczą także w rekolekcjach i konferencjach. - Modlitwa za dzieci i wnuki to także uzdrawiająca moc dla matek - zaświadcza pani Krystyna, odpowiedzialna za ruch Matki w Modlitwie we Włodawie. - Prowadzone przez Jezusa, wspieramy się nawzajem, modlimy się za siebie, między nami powstaje szczególna siostrzana więź. Nie jesteśmy przerażone sytuacją naszych dzieci i wnuków, ale z ufnością ofiarowujemy trudne sprawy Chrystusowi. Modlitwa matek przynosi łaski. W naszym parafialnym ruchu są już owoce modlitwy zawierzenia: związki niesakramentalne wiążą się węzłem małżeńskim, w bezdzietnych małżeństwach rodzą się dzieci, poprawiają się relacje między rodzicami a dziećmi, osoby uzależnione wychodzą z nałogów. Dużo jest wyraźnych znaków, które nas umacniają. Zapraszamy matki, które mają potrzebę modlitwy za dzieci i powierzenia rodzin Jezusowi, do uczestniczenia w naszych spotkaniach, które odbywają się w niedziele i środy.

Osoby pragnące dołączyć do ruchu, mogą kontaktować się z panią Krystyną (kontakt w parafii).

Tekst i zdjęcia: Joanna Szubstarska

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.