Specjalne Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście AD 2019

Nocna Droga Krzyżowa Mężczyzn ( NDKM)
1.      Organizator
  1.1.   Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.
  1.2.   Każdy uczestniczy w NDKM na swoją odpowiedzialność. Organizator zapewnia wyznaczenie trasy, dostarczenie rozważań i krzyży, zorganizowanie grup oraz gorącą herbatę we wiacie. Zapewnia także oprawę nabożeństwa ognia na zakończenie NDKM
2.      Uczestnicy
  2.1.   Gospodarzami i głównymi uczestnikami NDKM są pełnoletni mężczyźni.
  2.2.   Do nich należy pełnienie funkcji podczas NDKM.
  2.3.   W NDKM mogą wziąć udział mężczyźni należący do Parafii NSJ jaki i zaprzyjaźnieni z parafią.
  2.4.   Uczestnicy przybywają do Suchawy oraz wracają do domu we własnym zakresie.
  2.5.   Funkcje w NDKM to: niesienie krzyż i prowadzenie rozważań.
  2.6.   W nabożeństwie mogą wziąć udział panie ale na zaproszenie i pod opieką konkretnego mężczyzny który uczestniczy w NDKM.
3.      Organizacja NDKM
  3.1.   Trasa wyznaczona będzie w lesie wokół kaplicy w Suchawie. Długość trasy ok 4 km. Stacje wyznaczone będą poprzez zawieszone na drzewach krzyże o wysokości 1,2 m podświetlone zawieszonymi latarkami.
    3.1.1.     Wychodzimy z kaplicy w Suchawie, wracamy do wiaty przy kaplicy.
    3.1.2.     We wiacie czekać na uczestników będzie gorąca herbata.
    3.1.3.     Po dojściu do końca wszystkich grup odbędzie się nabożeństwo ognia i wspólna modlitwa. Będzie to zakończenie NDKM
  3.2 Grupy. W NDKM uczestniczymy w grupach 6 do 10 osób ( łącznie z gośćmi ). Grupa działa niezależnie tz. w grupie prowadzone są rozważania ( przygotowane i przekazane przez organizatora), niesiony jest krzyż. Grupa pilnuje, żeby nikt po drodze się nie odłączył ( wychodzimy i wracamy w takim samym składzie.)
 
 
 
Droga Krzyżowa "Ojcowie z dziećmi parami"
(DKOzD)

jest wydarzeniem religijnym i biorąc w nim udział czynimy to z pobudek religijnych – chcąc pogłębić swoją wiarę i pomóc dzieciom w ich dorastaniu do wiary. 

1. Organizator

1.1. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.
1.2.Organizator zapewnia wyznaczenie trasy, dostarczenie rozważań i krzyży, sprawy organizacyjne oraz gorącą herbatę we wiacie.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami DKOzD są ojcowie wraz z dziećmi.
2.2.   Zapraszamy ojców z dzieckiem w wieku 10-13 lat ( rocznik 2009 - nie młodsze, młodsze dzieci będą miały swoją Drogę Krzyżową  w czasie przygotowania do I komunii)
2.3.   W szczególnych sytuacjach na Drogę Krzyżowa dziecko może być poprowadzone przez ojca chrzestnego, dziadka lub innego mężczyznę wyznaczonego przez rodzinę dziecka. Dalej mówiąc o „ojcu” rozumiemy opiekuna dziecka.
2.4.   Jeden ojciec prowadzi na Drodze Krzyżowej jedno dziecko.
2.5. W DKOzD mogą wziąć udział ojcowie należący do Parafii NSJ jaki i zaprzyjaźnieni z parafią.
2.6. Uczestnicy przybywają do Suchawy oraz wracają do domu we własnym zakresie.

3. Organizacja DKOzD

3.1. Trasa wyznaczona będzie w lesie wokół kaplicy w Suchawie. Długość trasy ok 1,5 km. Stacje wyznaczone będą poprzez zawieszone na drzewach krzyże o wysokości 1,2 m podświetlone zawieszonymi latarkami.
3.1.1. Wychodzimy z kaplicy w Suchawie, wracamy do wiaty przy kaplicy.
3.1.2. We wiacie będzie czekać na uczestników gorąca herbata.

3.2 Zespoły.

W DKOzD uczestniczymy w zespołach rodzinnych ( ojciec + dziecko). Ojciec prowadzi dla dziecka rozważanie i jest przewodnikiem po Drodze Krzyżowej. Dziecko niesie krzyż.

3.3 Przebieg

3.3.1 Zespoły wyruszają z kaplicy w Suchawie w odstępach 2 minutowych. Staramy się zachować odległość od poprzedzającego zespołu,
3.3.2 Rozważanie przygotowuje organizator i dostarcza ojcom w formie papierowej. Można je ściągnąć w formie elektronicznej ze strony parafialnej i prowadzić ze smartfona.
3.3.3 Inne są rozważania dla zespołów z chłopcem a inne z dziewczynką.

3.4 Wyposażenie.

3.4.1 Wybierając się na Drogę Krzyżową należy zadbać o odpowiednie wyposażenie i ubranie. W okolicy jest duży wysyp kleszczy dlatego po powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć ubranie oraz przyjrzeć się czy nie ma kleszczy w zagłębieniach ciała.
3.4.2 Ubiór powinien być adekwatny do miejsca czy do lasu.
3.4.3 Obowiązkowo trzeba wziąć ze sobą latarki ( najlepiej czołówki dla dziecka i dla ojca ).
3.4.4 Obowiązkowo należy wziąć ze sobą telefon komórkowy z wbitym numerem telefonu komórkowego ks. Proboszcza ( 508 069 855)
3.4.5 Czapka i rękawice. Rękawice przydadzą się jako rekwizyt przy stacji 13 ( zdjęcie z krzyża )

Gromadzimy się przy kaplicy w Suchawie o godz. 19:00 w Sobotę 23 marca.
Informacje u ks. Proboszcza – 508 069 855
 
 
 
Teksty Drogi Krzyżowej "Ojcowie z dziećmi parami"
23 marzec 2019

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.