Akcja Katolicka
2007-07-01

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
odbywają się w każdy I-szy Poniedziałek Miesiąca
po Mszy św. o godz. 18:00

(w budynku parafialnym)

W dniu 5 maja 2004 roku Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski mianował nowy zarząd POAK przy naszej parafii. Obecnie skład zarządu POAK tworzą:

 • PREZES- Pan Leszek Popik
 • Z-ca PREZESA- Pani Róża Szaranik
 • SKARBNIK - Pan Franciszek Nowak

Parafialny Odziałał Akcji Katolickiej (POAK) istnieje przy naszej parafii od 16 listopada 1997 roku.

Na zebraniu Założycielskim POAK wybrano:
 • prezesem - Pana Czesława Demianiuka,
 • zastępcą - Pana Leszka Popika,

Ks. Proboszcz Józef Brzozowski (Asystent kościelny POAK) - mocno podkreślił, że naszym zadaniem będzie zbudowanie zorganizowanego środowiska katolików o poprawnej świadomości religijnej i uczynienie ich rzeczywistymi misjonarzami.

Rysują się więc przed nami 3 szczególne kwestie:

 

Świadomość kościelna
 • przyjęcie przez człowieka nauki wiary głoszonej przez Kościół za prawdę
 • traktowanie papieża, biskupów, kapłanów jako osoby wybrane przez Boga i prowadzące Jego zbawczą misję
Zorganizowanie
 • świadome zaangażowanie się w organizację wymaga dyscypliny wewnętrznej
 • jednolity program formacyjny, metoda szukania, ogólnopolskie cele apostolskie
Misyjność
 • wierzyć życiem - świadectwem życia
 • apostolstwo bardziej poza stowarzyszeniem niż w jego granicach
 • pozytywne przepowiadanie, ukazywanie wzorców postępowania swoim życiem powinno poprzedzać działalność krytyczną.
Papież Jan Paweł II członkom Włoskiej Akcji Katolickiej zalecił pielęgnowanie trzech naczelnych wartości:
 • szanować prawdę - chodzi tu głównie o prawdę wiary,
 • starać się o świętość - o autentyczne chrześcijańskie świadectwo,
 • szerzyć radość przyjaźni - wtedy wasze świadectwo będzie mogło być w pełni owocne.

Nasz POAK jest na etapie odczytywania rysujących się przed nim celów, ponieważ świadomość celu pozwala owocniej iść przed siebie.

Opiekunem Akcji Katolickiej jest proboszcz Ks. Stanisław Dadas

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.