Wprowadzenie relikwi Błogosławionych Męczenników Podlasia