Dotyczy Zaświadczeń i innych dokumentów zawierających dane osobowe