Kontakt

Parafia Rzymkokatolicka pw.Najświętszego Serca Jezusowego,
ul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa

Proboszcz

Ks. Kanonik Marek Kot

tel. 605 454 229

Wikariusze

Ks

Student

Ks. Krystian Bajkowski

Emeryt

Ks. Prałat Wiesław Wyrzykowski
 

Katecheci

Pani Jolanta Demianiuk- Jarząbek
Pani Małgorzata Kapica
Pani Renata Ślązak

Konto parafialne:

PEKAO S.A. I/O Włodawa 05 1240 2249 1111 0000 3597 4626