Kontakt

Parafia Rzymkokatolicka pw.Najświętszego Serca Jezusowego,
ul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa

Proboszcz

Ks. Kanonik Marek Kot

Wikariusze

ks Piotr 573 013 232

ks. Karol 573 454 751

Student

Ks. Krystian Bajkowski

Emeryt

Ks. Prałat Wiesław Wyrzykowski
 

Kancelaria

tel. 573 077 074

Parafia Plebania

tel. 82 5724 061

Caritas

tel. 573 132 818

Katecheci

Pani Jolanta Demianiuk- Jarząbek
Pani Małgorzata Kapica
Pani Renata Ślązak

Konto parafialne:

PEKAO S.A. I/O Włodawa 05 1240 2249 1111 0000 3597 4626