Charakterystyka parafii
2012-09-02
Adres:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
PL 22-200 Włodawa, ul. Chełmska 20
tel. 605 454 229

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW:

8000 INNE WYZNANIA: 80

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie została erygowana 1 lipca 1993 roku przez Ks. Bpa dr Jana Mazura - ówczenego Ordynariusza Diecezji Siedleckiej.

Wydzielono ją z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ludwika, która istniała na terenie Włodawy.

Do parafii należą:
ulice:
Kaplica parafialna:

 

Msza św. i posługi sakramentalne sprawowane są w kaplicy murowanej, wybudowanej staraniem Ks. Franciszka Hołdy, w stylu współczesnym, w latach 1992 -1993.

Kościół w budowie:

 

Po uzyskaniu pełnego poparcia Jego Ekscelencji Ks. Bpa Ordynariusza Jana Wiktora Nowaka - obecny ksiądz Proboszcz Józef Brzozowski podjął odważną decyzję budowy nowej świątyni. Prace budowlane rozpoczęto po Wielkanocy 1997 roku.

Kaplice dojazdowe:

 

ADAMPOL

 

Msza św. jest odprawiana w każdą niedzielę oraz w pierwsze piątki miesiąca o godz. 11:30.

OKUNINKA

 

Msza św. odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 9:00. W okresie wakacji, w miesiącu lipcu i sierpniu - o godz. 9:00 i 16:00.

SUCHAWA

 

Msza św. odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 10:30. W okresie wakacji, w lipcu i w sierpniu w sobotę o godz. 19.30

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA:

 

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Ordynariusza istnieje przy naszej parafii Parafialna Rada Duszpasterska.

Za swój podstawowy cel ma: współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii. Kadencja Rady trwa 5 lat.

 

RADA DUSZPASTERSKA W PAR. N.S.J. WE WŁODAWIE
wybrana 02 września 2012r. i zatwierdzona w marcu 2018 r.

 1. ks. Kanonik Marek Kot
 2. Szaranik Róża- sekretarz
 3. Ambrozik Barbara
 4. Iwaneiko Józef
 5. Rusinek Janina
 6. Torbicz Dorota
 7. Waszczuk Elżbieta
 8. Niestieruk Elżbieta
 9. Zielińska Jadwiga
 10. Dul Irena
 11.  

RADA EKONOMICZNA W PAR. N.S.J WE WŁODAWIE

 1. ks. Kanonik Marek Kot
 2. Jakubiuk Stefan - zastępca
 3. Kloc Janusz - sekretarz
 4. Dybek Jerzy
 5. Paweł Łobacz
 6. Kusiuk Krzysztof
 7. Trociuk Mirosław
 8. Michalska Wanda
 9. Tokarski Antoni
 10. Miazek Bożena
KATECHECI:
Szkoły podstawowe:

Włodawa (kl. I-VIII)
oraz
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie (kl. I-VIII i kl. zasadnicze).

ODPUSTY:

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego

Z parafii pochodzą:

Ks. Norbert Taratycki, Ks. Krzysztof Niestieruk i siostry zakonne: Małgorzata Bajuk, Krystyna Rogacka, Barbara Kozłowska.

...więcej