baner baner
baner
szukaj baner
struktura
Akcja Katolicka
struktura

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
odbywają się w każdy I-szy Poniedziałek Miesiąca
po Mszy św. o godz. 18:00

(w budynku parafialnym)

W dniu 5 maja 2004 roku Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski mianował nowy zarząd POAK przy naszej parafii. Obecnie skład zarządu POAK tworzą:

 • PREZES- Pan Leszek Popik
 • Z-ca PREZESA- Pani Róża Szaranik
 • SKARBNIK - Pan Franciszek Nowak

Parafialny Odziałał Akcji Katolickiej (POAK) istnieje przy naszej parafii od 16 listopada 1997 roku.

Na zebraniu Założycielskim POAK wybrano:
 • prezesem - Pana Czesława Demianiuka,
 • zastępcą - Pana Leszka Popika,

Ks. Proboszcz Józef Brzozowski (Asystent kościelny POAK) - mocno podkreślił, że naszym zadaniem będzie zbudowanie zorganizowanego środowiska katolików o poprawnej świadomości religijnej i uczynienie ich rzeczywistymi misjonarzami.

Rysują się więc przed nami 3 szczególne kwestie:

Świadomość kościelna
 • przyjęcie przez człowieka nauki wiary głoszonej przez Kościół za prawdę
 • traktowanie papieża, biskupów, kapłanów jako osoby wybrane przez Boga i prowadzące Jego zbawczą misję
Zorganizowanie
 • świadome zaangażowanie się w organizację wymaga dyscypliny wewnętrznej
 • jednolity program formacyjny, metoda szukania, ogólnopolskie cele apostolskie
Misyjność
 • wierzyć życiem - świadectwem życia
 • apostolstwo bardziej poza stowarzyszeniem niż w jego granicach
 • pozytywne przepowiadanie, ukazywanie wzorców postępowania swoim życiem powinno poprzedzać działalność krytyczną.
Papież Jan Paweł II członkom Włoskiej Akcji Katolickiej zalecił pielęgnowanie trzech naczelnych wartości:
 • szanować prawdę - chodzi tu głównie o prawdę wiary,
 • starać się o świętość - o autentyczne chrześcijańskie świadectwo,
 • szerzyć radość przyjaźni - wtedy wasze świadectwo będzie mogło być w pełni owocne.

Nasz POAK jest na etapie odczytywania rysujących się przed nim celów, ponieważ świadomość celu pozwala owocniej iść przed siebie.

Opiekunem Akcji Katolickiej jest proboszcz Ks. Stanisław Dadas

-1--
struktura struktura
stopka