Liturgiczna Służba Ołtarza - Ministranci i Lektorzy

SŁUŻBA OŁTARZA

Ministrantem może zostać każdy chłopiec po przyjęciu Pierwszej Komunii św., który chce służyć Panu Jezusowi podczas sprawowania Najświętszej Ofiary.

Kandydat podejmuje obok ćwiczeń funkcji liturgicznych także szeroką formację obejmującą różne zagadnienia. Program formacyjny można by streścić słowami: "wychowanie poprzez liturgię". Jeśli chodzi o lektorów wskazane jest, by funkcję ministrantów Słowa Bożego pełnili zarówno dorośli jak i młodzież.

Na kursy lektorskie mogą uczęszczać ministranci wyróżniający się pod względem wzorowego zachowania w szkole i w kościele, gorliwości w służeniu i wymaganych uzdolnień głosowych. Nie mogą to być chłopcy młodsi jak z klasy VII szkoły podstawowej. Odnośnie starszych - należy stawiać wysokie wymagania pod względem religijno-moralnym. Obecnie opiekunem ministrantów i lektorów jest Ks. Piotr Kruk.

I ty możesz do nich dołączyć...