Seminarium Odnowy Wiary - spotkanie 1 2019-02-06

Seminarium Odnowy Wiary

         6 lutego w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego rozpoczęło się Seminarium Odnowy Wiary. Prowadzenia rekolekcji podjęli się członkowie wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” z Krasnegostawu. Podczas pierwszego spotkania w naszej świątyni posługiwali Edyta i Grzegorz, a także administratorzy wspólnoty: małżeństwo Małgorzata i Piotr Sroczyńscy. Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów, a jej ewangelizatorzy pragną budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

         Po osobistych świadectwach, przedstawionych przez Edytę i Grzegorza, słowo wprowadzenia Seminarium Odnowy Wiary wystosował ks. Paweł Gołofit - administrator wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”, posługujący przy Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej. - Seminarium to przepiękny czas łaski i działania Ducha Świętego - mówił kapłan. - To szansa, aby wejść w głębię relacji z Bogiem i nie powielać w swoim życiu tego, co jest niewłaściwe. Bóg jest wszechmocny i ma moc przemienić ludzkie życie. Bóg będzie ukazywał, jaki podjąć kolejny krok, jeśli otworzymy się na Jego prowadzenie.

         Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji, podczas których zostaną pogłębione podstawowe treści związane z Osobą Boga. 12-tygodniowe seminarium adresowane jest zarówno do osób młodych, które ukończyły 17 lat, jak i do starszych. Realizowane jest na płaszczyźnie wspólnotowej i poprzez formację osobistą. Opiera się cotygodniowym spotkaniu w kościele, z konferencją oraz spotkaniach w małych grupach, a także osobistym pogłębianiu wiary w domu - poprzez rozważanie Słowa Bożego. Rekolekcje pomogą w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi oraz przyjęciu Osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy.

         W trakcie pierwszego spotkania jego uczestnicy zostali zaproszeni do symbolicznego zasiania ziarna w ziemi. Prowadzący Grzegorz wyjaśnił znaczenie tego gestu: Ziarno ukazuje naszą kondycję, to, jacy jesteśmy. A Bóg daje wzrost i sprawia, że z małego słabego ziarna wyrasta piękna i wielka roślina.

          Na Seminarium Odnowy Wiary zaproszeni są wszyscy, którzy pragną, aby Bóg zrodził ich na nowo w mocy Swojego Ducha i aby mogli wzrastać w wierze.

Tekst i zdjęcia: Joanna Szubstarska

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.