Kontakt

Parafia Rzymkokatolicka pw.Najświętszego Serca Jezusowego,
ul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa

Proboszcz

Ks. Kanonik Marek Kot

Wikariusze

ks Piotr 573 013 232

ks. Karol 573 454 751

Student

Ks. Krystian Bajkowski

Emeryt

Ks. Prałat Wiesław Wyrzykowski
 

Kancelaria

tel. 573 077 074

Parafia Plebania

tel. 82 5724 061

Caritas

tel. 573 132 818

Katecheci

Pani Jolanta Demianiuk- Jarząbek
Pani Małgorzata Kapica
Pani Renata Ślązak

Konto parafialne:

PEKAO S.A. I/O Włodawa 05 1240 2249 1111 0000 3597 4626

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
przy Parafii NSPJ we Włodawie
Bractwo Straży Honorowej Serca Pana Jezusa działa w naszej parafii od 13 czerwca 2021 roku. Obecnie skupia 21 osób. Inicjatorem powołania tego stowarzyszenia wiernych był ks. Dariusz Parafiniuk. Zelatorką stowarzyszenia jest Dorota Wieliczko.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.