Konsekracja Kościoła
2006-05-07

W niedzielę, 7 maja 2006 roku wspólnota Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie była świadkiem poświęcenia nowego kościoła.

Odrodzona duchowo przez rekolekcje prowadzone przez Ks. Józefa Szajdę została przygotowana, by przy nowym ołtarzu eucharystycznym przeżywać tajemnicę swojego zbawienia. Nad sprawnym przebiegiem liturgii czuwał ks. profesor Kazimierz Matwiejuk.

Uroczystościom konsekracji nowej świątyni przewodniczył J. E. Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski - Ordynariusz Diecezji Siedleckiej, przy udziałe Ks. Bpa Henryka Tomasika i Ks. Bpa Jana Mazura.

O godz. 15:45 Ks. Biskup, w asyście kapłanów i służby liturgicznej, rozpoczął modlitwę w kaplicy.

"(...) stajemy przed Tobą, obecnym w Najświętszej Eucharystii, aby podziękować Ci za ten czcigodny kościółek. On przez wiele lat służył Twoim wyznawcom, gromadzącym się, aby przyjmować dar Twego zbawienia i oddawać należną chwałę Trójcy Przenajświętszej.

Zapraszamy Cię, nasz Zbawicielu, do nowej świątyni, zbudowanej wiarą i ofiarnością Twoich wyznawców. Tam przez sprawowanie Mszy św. zechcesz stanąć pośród nas w Świętych Znakach. Tam też pozostaniesz, w Najświętszym Sakramencie jako Emmanuel, "Bóg z nami" w przygotowanym dla Ciebie nowym tabernakulum.

Bądź uwielbiony nasz Zbawicielu. Niech Twoja łaskawość towarzyszy nam wszystkim w naszej codzienności.

W Twoje imię idziemy teraz do nowej świątyni. Błogosław nam, Panie (...)".

Ze śpiewem na ustach: "Zwycięzca śmierci, piekła i szatana..." wyruszyła procesja. Tuż przy wejściu do nowego kościoła oczekiwali na Ks. Biskupa - Pan Grzegorz Zimnicki i Pan Jan Kuryś. Oni to przekazali klucze do kościoła Księdzu Biskupowi oddając w ten sposób świątynię na własność Diecezji Siedleckiej.

Następnie Ks. Biskup przekazał klucze Ks. Proboszczowi i poprosił o uroczyste otwarcie drzwi. Świątynia została otwarta... i wszyscy zebrani weszli do Bożego Domu, by uwielbić Boga.

Na wejście procesji do nowego kościoła Chór Parafialny "Fletnia Pana", pod kierunkiem Pana Mariana Szczerbetki, zaśpiewał "Tu es Petrus" Gabriela Faure.

Ks. Biskup zajął miejsce przewodniczenia w prezbiterium i rozpoczęły się powitania Pasterza Diecezji: Państwo Kapicowie z Suchawy (w imieniu rodzin parafii) i Ks. Józef Brzozowski (jako proboszcz parafii).

Po powitaniach Ks. Biskup udał się do zakrystii... Natomiast, w czasie przygotowania do rozpoczęcia Eucharystii, lud wykonywał pieśń: "Ludu kapłański, ludu królewski..."

Następnie Ks. Biskup ubrany w szaty liturgiczne powrócił do prezbiterium. Liturgię rozpoczął liturgię od pobłogosławienia wody i pokropienia ołtarza oraz ścian nowego kościoła. W tym czasie wierni na swoje głowy przyjęli pokropienie, jako znak przyjętego przez nich chrztu i duchowego oczyszczenia. Wkrótce, z głębi serca Ludu Bożego zaczęło rozbrzmiewać radosne GLORIA (Chwała na wysokości Bogu...).

Rozpoczynając liturgię słowa Ks.Biskup przekazał lektorowi lekcjonarz z poleceniem, aby w tej świątyni rozbrzmiewało słowo Boga.

Posługę słowa pełnili:

  • I Czytanie - Pan Andrzej Zawistowski,
  • Psalm - Pani Renata Misiura,
  • II Czytanie - S. Małgorzata Bajuk,
  • Ewangelię śpiewał - Diakon Piotr Tymosiewicz,
  • Homilię głosił - Ks. Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Po homilii Ks. Biskupa i wyznaniu wiary rozległ się śpiew Litanii do Wszystkich Świętych.

Posługę kantora pełnili:

  • Jacek Grondkowski
  • Kamil Leśniak.

Upraszaliśmy wstawiennictwa naszych Świętych Patronów, abyśmy na ich wzór, po wszystkie czasy, zawsze owocnie uczestniczyli we Mszy świętej.

W dalszej kolejności dokonano obrzędu namaszczenia olejem Krzyżma świętego - mensy ołtarzowej i ścian kościoła, na znak przeznaczenia świątyni i ołtarza na wyłączną służbę Chrystusowi Zbawicielowi. O tym obrzędzie wiernym będzie przypominać 12 zacheuszek umieszczonych na ścianach kościoła.

Potem Ks. Biskup dokonał okadzenia ołtarza, ścian kościoła i wszystkich wiernych, ku uczczeniu obecności Boga i modlitw, które jak dym spalanego kadzidła powinny wznosić się z tego miejsca do Boga. W tym obrzędzie wspomagali Ks. Biskupa Ordynariusza - Ks. Bp Henryk Tomasik i miejscowy Ks. Proboszcz.

A na zakończenie tych obrzędów - posługujący założyli obrusy na ołtarz, ustawili lichtarze ze świecami i krzyż.

Następnie Ks. Biskup ukazał wiernym zapaloną świecę, objaśniając, że jest ona znakiem Chrystusa, który jest Światłem świata. Od niej zostały zapalone świece na ołtarzu i rozbłysło światło w całym kościele. Odtąd promienie światła będą przypominać wiernym o obecności Chrystusa, który pragnie, by Jego dzieci chodziły zawsze w świetle Jego prawdy.

Podczas przygotowywania ołtarza do liturgii eucharystycznej wyruszyła procesja z darami ofiarnymi, a chór wykonał utwór Stefana Stuligrosza "To miejsce wybrał sobie Bóg" (osobiście przez Pana Profesora przesłany na tę uroczystość).

Na zakończenie uroczystości Pani Róża Szaranik składa podziękowanie dla Ks. Biskupa, a rodzina Sankowskich składa specjalne podziękowanie księdzu proboszczowi.

Na koniec uroczystości poświecenia świątyni Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa.

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
przy Parafii NSPJ we Włodawie
Bractwo Straży Honorowej Serca Pana Jezusa działa w naszej parafii od 13 czerwca 2021 roku. Obecnie skupia 21 osób. Inicjatorem powołania tego stowarzyszenia wiernych był ks. Dariusz Parafiniuk. Zelatorką stowarzyszenia jest Dorota Wieliczko.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.