• Piątek, 21-06-2024 r.
 • 7:00 + Stanisława Szczerepę i zm. rodziców
 • 7:00 + Annę i Pawła Brzezickich
 • 7:00 + Marię i Pawła Panasiuków, Piotra i Zofię Kamińskich
 • 18:00 Dz-bł. w intencji Eugenii
 • 18:00 + Jana Sawczuka i zm. z rodziny
 • 18:00 + Leszka Lisa (greg) - poza parafią
 • Sobota, 22-06-2024 r.
 • 7:00 O Boże bł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Łukasza Anaklet w 21 r. ur. i dla jego rodziców
 • 7:00 Dz-bł. w int. Karoliny w 19 r. urodzin
 • 18:00 + Wandę i Piotra Banachów
 • 18:00 Dz-bł. w int. Teresy w 70 r. urodzin
 • 18:00 + Leszka Lisa (greg)
 • Niedziela, 23- 06-2024 r.
 • 8:00 + Zygmunta Biskupa - 19 r. i zm. z rodziny
 • 8:00 + Leszka Lisa (greg)
 • 10:00 + Józefa - 8 r., Danutę - 3 r., z rodz. Baraniuków, Rekuckich, Zająców, Lewandowskich
 • 12:00 Za Parafian
 • 18:00 Dz-bł. w dniu urodzin i imienin Jolanty, z prośbą o Boże bł.
 • Poniedziałek, 24-06-2024 r.
 • 7:00 + Bronisławę Leśniewską - 5 r., Stefana Leśniewskiego - 24 r. i ich dzieci Mirosławę, Władysława, Kazimierza i Ireneusza
 • 7:00 + Józefa, Zofię, Lecha, Danutę, Ryszarda Janiszewskich
 • 18:00 + Jana, Janinę, Stanisława, Halinę, Zbigniewa, Mieczysława, Teresę, Henryka, Barbarę, Mariana i Edwarda
 • 18:00 + Janinę - 1 r.
 • 18:00 + Leszka Lisa (greg) - poza parafią
 • Wtorek, 25-06-2024 r.
 • 7:00 + Eugenię i Jana - 4 r.
 • 7:00 + Jana Panasiuka - 13 r., rodziców Annę i Mikołaja
 • 18:00 + Józefę i Michała Chotyńców
 • 18:00 + Czesława Kojro, zm. z rodz. Kojrów i Karwackich
 • 18:00 + Leszka Lisa (greg) - poza parafią
 • Środa, 26-06-2024 r.
 • 7:00 + Walerego, Janinę Solarskich, Józefa, Józefę, Jacka Podgajnych
 • 7:00 + Czesława Gryglickiego - 2 r.
 • 18:00 + Jana i Olgę Stefaniuk, Józefa i Mariannę Markowskich
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • 18:00 + Leszka Lisa (greg) - poza parafią
 • Czwartek, 27-06-2024 r.
 • 7:00 Dz-bł. w 12 r. ur. Kai i w 7 r. ur. Leona z prośbą o Boże bł., dary Ducha św. i potrzebne łaski dla nich i rodziców
 • 7:00 + Władysława Wojczuka
 • 18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
 • 18:00 Dz-bł. w int. KRK p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Leszka Lisa (greg) - poza parafią
 • Piątek, 28-06-2024 r.
 • 7:00 + Ewę - 4 r., Władysława, Kazimierza Kopytko, Jana - Waldemara, Julię, Mikołaja, Piotra z rodz. Ostapczuków
 • 18:00 + Leszka Lisa (greg) - poza parafią
 • 18:00 Dz-bł. w 22 r. ur. Alicji, o Boże bł.
 • 18:00 + Mikołaja Diegana -27 r., Zofię Diegan, Alicję Masztalik, zm. rodziców i rodzeństwo
 • Sobota, 29-06-2024 r.
 • 7:00 + Bohdana Kafarskiego - 25 r., Franciszka Sienkiewicza i zm. z rodz. Sienkiewiczów
 • 7:00 + Krzysztofa Radczuka, of. Mieszkańcy z ul. Piastowskiej
 • 18:00 Dz-bł. w 50 r. ślubu Czesławy i Stanisława Sawickich
 • 18:00 + Pawła Trochimiuka, rodz. z obu stron
 • 18:00 + Leszka Lisa (greg) - poza parafią
 • Niedziela, 30- 06-2024 r.
 • 8:00 + Zofię Kupisz, Romana Dębkowskiego, Jana Kupisza
 • 8:00 + Leszka Lisa (greg) - poza parafią - zakończenie
 • 10:00 O lepszy świat dla dzieci i młodzieży, of. Matki w Modlitwie (po Mszy chrzest)
 • 12:00 Za Parafian
 • 18:00 Dz-bł. w int. Kamila i Patrycji w 4 r. ślubu, o Boże bł., opiekę Matki Bożej dla nich i ich córki Hanny
 • Poniedziałek, 01-07-2024 r.
 • 7:00 + Mariana Pogonowskiego, rodziców i rodzeństwo
 • 18:00 + Krystynę Hulbaj - 8 r., Tadeusza, Helenę i Józefa
 • 18:00 + Tadeusza Dejera - 18 r., rodziców, brata Kazimierza
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - rozpoczęcie - poza parafią
 • Wtorek, 02-07-2024 r.
 • 7:00 + Zofię, Mariana, Witolda, Bogdana, Zbigniewa, Kazimierę, Erwina Ślipskich
 • 18:00 + Mariusza Szewczyka - 1 r., of. Żona i dzieci z rodzinami
 • 18:00 Dz-bł. w 10 r. ślubu Karola i Magdy, o Boże bł. dla ich dzieci
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Środa, 03-07-2024 r.
 • 7:00 + Za dusze duchownych w czyśćcu cierpiące
 • 7:00 + Sławomira Chorążego - 30 dz., of. Uczestnicy pogrzebu
 • 7:00 + Elżbietę Chomik - 3 r. - poza parafią
 • 18:00 Uwielbienie Ducha św. z prośbą o Jego dary i owoce dla nas, Ojczyzny i świata całego
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników Nowenny
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników Nowenny
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Czwartek, 04-07-2024 r.
 • 7:00 + Stanisława Stefaniuka - 22 r.
 • 7:00 + Justynę Bartosik, of. Rodzice
 • 18:00 Dziękczynna za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, o dary Ducha św. dla Ojca św. Franciszka, kapłanów, osób konsekrowanych oraz o liczne i święte powołania
 • 18:00 + Janinę Aksamirską
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Piątek, 05-07-2024 r.
 • 7:00 Dz-bł. w 44 r. ślubu Janiny i Władysława Lewandowskich
 • 16:00 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, ojczyzny i całego świata
 • 18:00 Dz-bł. w 50 r. śłubu Jadwigi i Tadeusza z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej
 • 18:00 + Genowefę i Józefa Panasiuków, ich rodziców, Jana Wójcika, jego rodziców i rodzeństwo
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Sobota, 06-07-2024 r.
 • 7:00 Zadośćuczynienie za zniewagi i obelgi wobec Niepokalanego Serca Maryi oraz bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach
 • 7:00 + Krzysztofa Pawlika, Helenę, Józefa i Ludwika Kaliszuków
 • 17:00 Ślub: Wojciech i Katarzyna
 • 18:00 + Genowefę Bilczuk - 6 r.
 • 18:00 Dz-bł. w int. Reginy i Jana z racji 1 r. ślubu
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Niedziela, 07- 07-2024 r.
 • 8:00 Uwielbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej i pełnienie woli Bożej przez nas, Ojczyznę i cały świat
 • 8:00 + Annę i Jana Demianiuków
 • 10:00 Dz-bł. w int. KŻR
 • 10:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • 12:00 + Dianę Powaga - 10 r.
 • 18:00 Za Parafian
 • Poniedziałek, 08-07-2024 r.
 • 7:00 + Marka Delmanowicza
 • 7:00 + Stanisława, Mariannę, Jarosława Bajów, Stefana, Teresę Gólskich, Józefa i Barbarę Gąszcz
 • 18:00 + Stanisława Zdolskiego - 5 r.
 • 18:00 + Józefa Bliźniuka - 1 r.
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Wtorek, 09-07-2024 r.
 • 7:00 + Leokadię, Jana, Janinę, ojca Roberta Łukaszuków
 • 18:00 + Teresę Gardiasz
 • 18:00 + Irenę Borkowską, Lucjana Matuszyka
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Środa, 10-07-2024 r.
 • 7:00 + Mieczysława i Janinę Pałków
 • 18:00 + Bożenę Ładziak, of. Urszula z rodziną
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Czwartek, 11-07-2024 r.
 • 7:00 + Franciszka Bajuka - 30 r., Genowefę Bajuk, Antoninę i Michała Plasów
 • 18:00 Dz-bł. w int. Darii i Tomasza w 15 r. ślubu
 • 18:00 + Jana Stopę
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Piątek, 12-07-2024 r.
 • 7:00 + Kazimierza, Marię, Jana, Janinę Pawłowskich
 • 7:00 Jana Pająka i zm. rodziców
 • 18:00 Dz-bł. w 2 r. ur. Emilii z prośbą o Boże bł., dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziny
 • 18:00 Dz-bł. w 38 r. ślubu Małgorzaty i Eugeniusza
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Sobota, 13-07-2024 r.
 • 7:00 + Dariusza Iwaczuka - 7 r.
 • 7:00 + Zbigniewa Karusika - 3 r.
 • 18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszystkie zniewagi, o szybki triumf Niepokalanego Serca Maryi
 • 18:00 + Edwarda Muszyńskiego - 28 r., Krystynę Muszyńską, zm. z rodz. Muszyńskich, Plechawskich i Felów
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Niedziela, 14- 07-2024 r.
 • 8:00 + Władysławę, Stefanię, Jana Szuster
 • 10:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • 10:00 + Stanisławę, Franciszka, Władysława, Andrzeja, Eugeniusza Nowoszewskich, zm. z rodz. Kuniewiczów (chrzest)
 • 12:00 Za Parafian
 • 18:00 + Jana - 19 r., Helenę Lewandowiczów i ich rodziców
 • Poniedziałek, 15-07-2024 r.
 • 7:00 + Iwonę Kozłowską - Miś - 21 r.
 • 18:00 Dz-bł. w int. Ireny w 85 r. ur., o Boże bł. przez wstawiennictwo Matki Bożej
 • 18:00 + Kazimierę Bliźniuk - 13 r.
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Wtorek, 16-07-2024 r.
 • 7:00 + Piotra - 16 r., Janinę - 9 r., zm. z rodz. Gorzkowskich i Tałajów
 • 18:00 + Dz-bł. w int. Marii Bajuk
 • 18:00 + Józefa Misiurę - 2 r.
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Środa, 17-07-2024 r.
 • 7:00 Dz-bł. w int. Sióstr z KŻR św. Rocha
 • 18:00 + Stanisława Ułanowicza - 2 r.
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • 18:00 Dz-bł. w int. Kingi i Jakuba w 2 r. ślubu, o Boże bł. i opiekę Matki Bożej - poza parafią
 • Czwartek, 18-07-2024 r.
 • 7:00 + Józefa Bylinę - 46 r., Józefę, rodziców z obu stron, zm. z rodz. Bylinów
 • 7:00 + Zm. polecanych w wypominkach
 • 18:00 + Zm. z rodz. Kozłowskich, Łukaszuków, Lejków i Furmanik
 • 18:00 Dz-bł. w 43 r. ślubu Róży i Józefa o Boże bł. oraz o wieczny pokój dla ś.p. Anieli
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Piątek, 19-07-2024 r.
 • 7:00 + Jakuba i Grzegorza Skowrońskich
 • 7:00 + Anetę - 25 r., zm. z rodz. Kaznowskich i Piętal
 • 18:00 + Henryka Makowskiego - 10 r.
 • 18:00 O potrzebne łaski i zdrowie dla rodziny Marcina, Pauliny i Aleksandra
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • Sobota, 20-07-2024 r.
 • 7:00 + Daniela Orenczuka - 9 r.
 • 7:00 + Franciszka Kołkowskiego - 30 dz., of. Uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 + Alicję Szepel, Tadeusza Muzykę i Jana Szepela
 • 18:00 + Franciszka - 21 r.
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg)
 • Niedziela, 21- 07-2024 r.
 • 8:00 O Boże bł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Lidii Anaclet w 54 r. ur.
 • 10:00 + Stanisława, Mariana, Dariusza, Elizę Jaszczuków
 • 10:00 + Irenę, Henryka Kropiwców, Janusza i Antoniego - poza parafią
 • 10:00 + Krzysztofa Bajuka (greg)
 • 12:00 Za Parafian
 • 18:00 + Kazimierza, Zofię i Mikołaja Oniszczuków, Józefę i Antoniego Kamińskich
 • Poniedziałek, 22-07-2024 r.
 • 7:00 + Mariannę, Stanisława, Zdzisława Mazurków
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • 18:00 + Tadeusza Bielińskiego - 21 r., Danielę, Antoninę, Leszka i Andrzeja Bielińskich
 • 18:00 Dz-bł. w 30 r. ślubu Małgorzaty i Józefa w 1 r. ślubu Mateusza i Nataliii oraz o potrzebne łaski dla Teresy
 • Wtorek, 23-07-2024 r.
 • 7:00 O Boże bł. dla członkiń KŻR św. Brygidy
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • 18:00 Dz-bł. w int. Agnieszki i Krzysztofa w 32 r. śłubu
 • 18:00 + Zbigniewa Grzywaczewskiego - 9 r., rodziców z obu stron
 • Środa, 24-07-2024 r.
 • 7:00 + Jana Gruszkę - 5 r.
 • 7:00 + Krzysztofa Radczuka, of. KŻR św. Jana Pawła II
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • 18:00 + Krzysztofa Kucharuka
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny
 • Czwartek, 25-07-2024 r.
 • 7:00 + Kazimierę Głogowską - 7 r.
 • 7:00 + Janinę Steciuk, Eugeniusza Kruczenoka, zm. z rodz. Kruczenok, Zofię, Alfredę i Grażynę
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • 18:00 + Krzysztofa Radczuka
 • 18:00 Dz-bł w int. Krzysztofa Bajuka
 • Piątek, 26-07-2024 r.
 • 7:00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Anny i Piotra Kajków oraz ich dzieci
 • 7:00 + Kamila Postawskiego
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg) - poza parafią
 • 18:00 + Stanisława Kostrzewskiego - 3 r., zm. rodziców i zm. z rodziny
 • 18:00 Dz-bł. w 17 r. ur. Jakuba
 • Sobota, 27-07-2024 r.
 • 7:00 + Anastazję - 24 r., Filipa Zarczuków i ich rodziców
 • 7:00 + Andrzeja, Zygmunta, Irenę Gajos, Józefa i Stefanię Daciuk, dziadków i zm. z rodziny
 • 15:00 Ślub: Damian i Elżbieta
 • 18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
 • 18:00 + Krzysztofa Bajuka (greg)
 • 18:00 Dz-bł. w 40 r. ślubu Karoliny i Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
przy Parafii NSPJ we Włodawie
Bractwo Straży Honorowej Serca Pana Jezusa działa w naszej parafii od 13 czerwca 2021 roku. Obecnie skupia 21 osób. Inicjatorem powołania tego stowarzyszenia wiernych był ks. Dariusz Parafiniuk. Zelatorką stowarzyszenia jest Dorota Wieliczko.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.