• Sobota, 04-04-2020 r.
 • 7:00 + Halina Tetiurka ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 7:00 Zadośćuczynienie za zniewagi i obelgi, przez które usiłuje sie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Niepokalanej Mary
 • 7:00 + Janusza Bieleckiego, zm. z r. Bieleckich - rodzina
 • 16:00 + Mariana Migala ( 11 r.)
 • 18:00 + Teresę Grondkowską ( 12 r.), Joanne Trawińską
 • 18:00 + Kazimierza Pogonowskiego
 • Niedziela, 05- 04-2020 r.
 • 7:00 + Władysława Śpiewaka, Stanisławę, Józefa Łachmickich
 • 9:00 Dziękczynna - za dar życia, błagalna o miłosierdzie Boże dla nas i świata całego. Danuta Rusecka.
 • 10:30 za parafian
 • 12:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Teresy i Witolda o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 45 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 Za Kółka Żywego Różańca
 • 19:00 do 21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu - możliwość skorzystania z sakramentu pokuty
 • Poniedziałek, 06-04-2020 r.
 • 7:00 + Kazimierza i Józefę Torbicz, zm. z r. Torbiczów
 • 7:00 + Bogdan Gardiasz ( 2 r.)
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Alicji z racji 11 r. urodzin oraz za rodzinę Bajuk i Batke
 • 18:00 +Anielę, Józefa, Marię, Michała, Krystynę i Henryka.
 • 18:00 + Zdzisława w 10 r. i rodziców obojga stron o radość nieba
 • Wtorek, 07-04-2020 r.
 • 7:00 + Elżbietę ( 1 r.) i Zbigniewa Baczul
 • 7:00 + Henryka Moczulskiego ( r.)
 • 7:00 + Janinę i Jakuba Doroszkiewiczów, Alinę Baran, zm. z rodziny
 • 18:00 Uwielbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej dla nas, Polski i świata całego
 • 18:00 + Jana Komaszewskiego
 • 18:00 + Roman Pazura ( 1 r.)
 • Środa, 08-04-2020 r.
 • 7:00 + Kazimierz Kamiński ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 7:00 + Weronikę i Romualdę zm. z Torbiczów
 • 7:00 + Stanisławę i Pawła Omelczuków
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny
 • 18:00 + Grzegorza Sobieckiego ( 4 r.)
 • Czwartek, 09-04-2020 r.
 • 18:00 + Stanisława Hołod, zm. braci, rodziców i teściów
 • 18:00 + Bogusława Popiołka ( 3 r.), Eugenie, Jana Popiołek, Bronisława i Jana Jamroż, Sylwestra Grzywaczewskiego
 • 18:00 + zmarłych kapłanów którzy pracowali w naszej parafii - ks. proboszcz
 • 18:00 + Jadwigę Bronisława Bajuk, Antoninę Bielińską - rodzina
 • 18:00 O potrzebne łaski dla kapłanów pracujących w naszej parafii - Matki w Modlitwie
 • Piątek, 10-04-2020 r.
 • 18:00 Liturgia Męki Pańskiej
 • Sobota, 11-04-2020 r.
 • 20:00 Uwielbienie Ducha Świętego z prośbą o Jego dary i owoce, dla nas, Ojczyzny i świata całego.
 • 20:00 + Anastazję Karczewską ( 1 r.), Jerzego ( 10 r.), Antoniego ( 22 r.)
 • 20:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intnecji Lucyny i Czesława z racji 40 r. sakramentu małżeństwa z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
 • 20:00 + Józefa Karamacia
 • 20:00 O Boże Błogosławieństwo, nawrócenie i pełnienie woli Bożej w rodzinie Wysockich i Samojluków - Eugenia Wysocka
 • Niedziela, 12- 04-2020 r.
 • 6:00 REZUREKCJA - za parafian
 • 9:00 + Marie Bajdek ( 2 r.), Bernarda, Barbarę i Leszka
 • 10:30 + Stefana i Walerię Sawczuk, Marię Karpiuk
 • 12:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intencji Romana i Zofii Pietrzak w 40 r. sakramentu małżeństwa o potrzebne łaski, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 • 18:00 + Antoninę Samczuk ( r.), Jana Samczuka
 • Poniedziałek, 13-04-2020 r.
 • 7:00 + Kazimierza, Feliksę, Zenona zm. z r. Dąbrowskich
 • 9:00 + Krzysztofa Kędzierskiego ( 4 r.) i Henryka Borówkę
 • 9:00 +Krzysztofa Kędzierskiego (4r.) i Henryka Borówkę
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszelkie zniewagi, o szybki triumf Niepokalanego Serca Maryi.
 • 18:00 + Jerzego i Jana
 • Wtorek, 14-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji wnuków: Julki, Ali, Dominiki, Karoliny, Aleksa, Joschuy.
 • 7:00 +Eugenię i Józefa Wróbel, Teresę i Józefa Chojnowskich
 • 18:00 + Bogdana Krygiel ( 7 r.), zm. z rodziny
 • 18:00 + Agnieszkę Dejer ( 40 r.)
 • Środa, 15-04-2020 r.
 • 7:00 + Mariannę ( 4 r.), Stefana, Czesława, Barabarę oraz zm. z r. Ignatiuków
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Jadwigi i Eugeniusza Wróbel z racji 55 rocznicy sakramentu małżeństwa
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji p. Tadeusza i Krystyny z racji 40 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny; * W intencji Patrycji z racji urodzin z prośbą o opieke Matki Bożej i Boże błogosławieństwo
 • Czwartek, 16-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Zdzisławę Michalską ( 21 r.)
 • 7:00 + Irenę Łobińską ( 6 r.)
 • 18:00 + Leon Bartoszek, zm. z r. Bartoszków, Dajków i Ruszkiewiczów
 • 18:00 +Irenę Czarnecką - 30 dz.
 • 18:00 + Stanisławę Celińską i zm. z rodziny
 • Piątek, 17-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Dorotę Kot ( 14 r.), zm. z r. Kot
 • 10:30 W intencji Ojczyzny i pomordowanych w Katyniu w 80 rocznicę zbrodni
 • 18:00 + Andrzeja Tokarza ( 1 r.) - żona i córki
 • 18:00 + Mieczysława Milewskiego, Franciszkę
 • 18:00 + Kazimierz Piech ( 28 r.)
 • Sobota, 18-04-2020 r.
 • 7:00 + Adama ( 16 r.), Eugenię, Agnieszkę, Bogdana, Henryka, Krzysztofa, Piotra
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Jadwigi i Stanisława Kasztelanów z racji 50 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 + Jerzego Preisa, rodzeństwo sistrę Janinę, Magdalenę, Czesława Dominiczak, rodzeństwo Danutę Preis
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intencji Grzegorza z racji 20 rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski i opieke Matki Bożej
 • 18:00 + Jadwigę i Bronisława Bajuków, zmarłych z rodziny, Antoninę Bielińską
 • Niedziela, 19- 04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Halinę i Stanisława, Jerzego zm. z r. Czelej
 • 9:00 + Mariannę Torbicz (13 r. śm.), Antoniego, Stanisławę, Antoniego, Piotra, Teklę, zm. z rodz. Torbiczów i Babkiewiczów
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Zdzisława, Kazimierę oraz ich rodziców Marię i Grzegorza
 • 12:00 Dziękczynno - błagalna w 21 rocznicę abstynencji Jerzego
 • 18:00 + Zofię Telepko, Krzysztofa Chilczuka, rodziców obojga stron
 • Poniedziałek, 20-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opieką Matki Bożej dla całej rodziny Dragonów i Peszko
 • 18:00 + Mieczysława Zaprzaluka - od sąsiadów z ulicy Piastowskiej ( 4/10)
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + Bronisława Danilczuka ( 15 r.) i jego rodzców: Annę i Leona
 • Wtorek, 21-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + rodzców, braci, Tadusza i Eugenię
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + Stanisława, Zofię, Bogusława Kuraszkiewicz, Grzegorza Sorokę
 • 18:00 + Władysława Rusińskiego i jego rodziców, Dariusza Kwaśnika
 • Środa, 22-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Jana Sadurę ( 24 r.)
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + Stefanię, Franciszka Czosneckich
 • Czwartek, 23-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Marię, Czesława, Mieczysława Staińskich
 • 18:00 + Jerzego Trybuchowicza, jego rodziców i brata Zbigniewa
 • 18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - przebłagalna za grzechy nasze i świata całego z prośbą żebyśmy byli miłosierni
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • Piątek, 24-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 7:00 + Aleksandrę i Czesława Parulskich
 • 18:00 + Małgorzatę, Bronisława, Stanisława, Mariannę zm. z r. Łućków
 • 18:00 + Antoniego, Mariannę, Mirosława, Krzysztofa, Bogdana
 • 18:00 + Leontynę ( 10 r.), rodziców Annę, Władysława, Józefa
 • Sobota, 25-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Marka Białego ( z racji imienin )
 • 7:00 + Mariana, Antoninę, rodziców obojga stron, Leokadię, Piotra, Ludwika, Pawła, Teodorę zm. z r. Wilczyńskich
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + Tadeusza ( 30 r.)
 • Niedziela, 26- 04-2020 r.
 • 7:00 + Jerzego Zimnickiego ( 5 r.) i rodziców obpjga stron oraz za Halinę Suproniuk
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 9:00 +Jerzego, Katarzynę, Wiesława Woźniakowskich, zm. z r. Woźniakowskich.
 • 10:30 Za parafian
 • 11:30 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 12:00 Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Alicji Chudzik o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
 • 18:00 + Józefę Bajuk ( 17 r.), Bronisława, Mariana, Bogdana, Mariana
 • Poniedziałek, 27-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intencji Karola w 18 rocznicę urodzin z prośba o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
 • 18:00 Za Ojczyznę żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intencji Igi w 7 rocznicę urodzin o wiele łask Bożych i błogosławieństwo dla całej rodziny
 • Wtorek, 28-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Stanisław Koloc ( 7 r.)
 • 7:00 + Franciszka Franowicza ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji rodzin: Doroty i Andrzeja oraz Izabeli i Mirosława, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
 • 18:00 + Grzegorza i jego rodziców i teściów
 • Środa, 29-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Przemysław, Barbarę, Zofię, Pawła zm. z r. Pawluków
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Stasia z racji 3 r. urodzin
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • Czwartek, 30-04-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 Za dusze czyśccowe
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + Bronisława, Józefa, Józefę, Wandę, Wacława, Teklę, Łukasza zm. z rodziny Dragonów, Józefę Osipiuk
 • 18:00 Annę, Kazimierza, Tadeusza zm. z r. Pikusów, Wacławę, Krzysztofa, Postawskich, Mariannę Mytnik
 • Piątek, 01-05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Stanisławę i Leona Nahuluk, Stanisława i Zofię Kuzioła
 • 15:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu - Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 15:55 Litania do Najświętszego Serca Jezusowego z fracji I piątku miesiąca
 • 16:00 + Halinę Dudzik ( 5 r.)
 • 18:00 + Mikołaj Kozłowski ( 6 r.) jego rodzice i rodzeństwo
 • 18:00 Za czycieli Najświętszego Serca Jezusowego
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • Sobota, 02-05-2020 r.
 • 7:00 + Helenę Wojak ( 2 r.)
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 Zadośćuczynienie za zniewagi, obelgi i bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + Edwarda Działakiewicza i zm. z r. Działakiewiczów, Muchów, Szymoniuków i Baczulów
 • 18:00 + Zygmunta z racji imienin, Helenę, Jana, Wojciecha, Reginę Kral
 • Niedziela, 03- 05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Helenę Zarczuk ( 15 r.) zm. z rodziny Zarczuków
 • 9:00 + Tadeusz Kiecena
 • 10:30 Za Ojczyznę
 • 11:30 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 12:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Jana z racji 15 rocznicy urodzin
 • 17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca
 • 18:00 Za siostry i braci z Kół Żywego Różańca
 • Poniedziałek, 04-05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Zygmunta ( 21 r.), Julię, Edwarda zm. z r. Wysokińskich, Fernynadna i Mariannę Ługowskich
 • 7:00 + Waldemara Duszyka - of. Grażyna, Jerzy, Jan z Lublina
 • 18:00 Dziękczynna za 22 lata życia Mateusza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • Wtorek, 05-05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Józefę ( 5 r.)
 • 7:00 + Waldemara Kraszczyńskiego i jego syna Waldemara
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + zm. z r. Rynkowskich i Rogowskich
 • Środa, 06-05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Janinę Dejer ( 1 r.)
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Uwielbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej dla nas, Polski i świata całego
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny: * w intnecji Krystyny z racji 65 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
 • Czwartek, 07-05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Teofilę, Andrzeja, Stanisławę, Antoninę, Franciszka zm. z r. Tromińskich
 • 17:30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
 • 18:00 Dziękczynienie za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, o Dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka, Kapłanów i osób konsekrowane, liczne, święte powołania, beatyfikację Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 18:00 Za zmarłych polecanych w wypominkach
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • Piątek, 08-05-2020 r.
 • 7:00 + Walerię i Stafana Sawczuk, Marię Karpiuk
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 18:00 + Edwarda Zacharskiego ( 1 r.)
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + ks. Stanisława Dadasa z racji imienin
 • Sobota, 09-05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 + Bronisławę, Stanisława, Aleksandra zm. z r. Płucienniaków i Wacewiczów
 • 16:30 Dziękczynno - błagalna w intencji Agnieszki i Mateusza z racji sakramentu małżeństwa
 • 18:00 +Mieczysławę i Albina Żyburów.
 • 18:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 + Józefę, Aleksandra Deneków zm. z rodziny Szwaj
 • Niedziela, 10- 05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 9:00 + Stanisława Hołod, zm. braci, rodziców i teściów
 • 10:30 Za strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej
 • 11:30 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 12:00 + Antoniego i Danutę Krasuskich, zm. rodziców i rodzeństwo
 • 18:00 + Zofię i Józefa oraz ich rodziców
 • Poniedziałek, 11-05-2020 r.
 • 7:00 + Antoninę Pawluk - greg
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Manueli z racji 30 r. urodzin, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej
 • 7:00 + Mieczysław Zaprzaluk - greg.
 • 18:00 Uwielbienie Ducha Świętego z prośbą o Jego dary i owoce, dla nas, Ojczyzny i świata całego.
 • 18:00 +Józefę i Zbysława Romaszewskich.
 • 18:00 O dobrą pogodę, urodzaje i błogosławieństwo dla rolników


Transmisja Audio z Kościoła
http://4stream.pl:19030/listen.pls
Transmisja dobrze idzie na odtwarzaczu VLC- link do wersji 64 bitowej

Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.
KRS 0000181031
Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
Al. J. Piłsudskiego 24/215
22-200 Włodawa