• Sobota, 13-07-2019 r.
 • 7:00 Za dusze w czyśccu cierpiące za grzechy aborcji
 • 7:00 + Anielę i Jana Zdolskich, Amriannę, Feliksa Bielińskich
 • 18:00 + Kazimierę Bliźniak ( 8 r.), rodziców obojga stron
 • 18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszelkie zniewagi, o szybki triumf Niepokalanego Serca Maryi
 • 18:00 + Mariannę, Aleksandra, Jana, Stanisława i Józefa, zm. z r. Mareczków - poza parafią
 • Niedziela, 14- 07-2019 r.
 • 7:00 + Leokadię i Stanisława Głąbów, Helenę i Stanisława Szybistych, Kazimierza Przeora
 • 9:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Partycji z racji 18 r. urodzin, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Dariusza Iwaczuka ( 2 r.)
 • 18:00 + Władysława Topolskiego
 • Poniedziałek, 15-07-2019 r.
 • 7:00 + Józefa Karamacia - koleżanki i koledzy z PBROL
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Ireny Pogonowskiej, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 • 18:00 + Iwonę Kozłowską Miś ( 16 r.)
 • 18:00 Uwielbienie Ducha Świętego z prośbą o jego Dary i owoce, dla nas, Ojczyzny i świata całego, wszystkim zmarłym o chwałę nieba.
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Aleksadra z racji 3 r. urodzin i Filipa z racji 9 r, urodzin o Bożeb Błogosławieństwo dla jubilatów i ich rodziców
 • Wtorek, 16-07-2019 r.
 • 7:00 + z rodz. Kędzierskich, Łuć, Baranowskich
 • 7:00 + Janinę Gorzkowską ( 4 r.), Piotra Gorzkowskiego ( 11 r.)
 • 18:00 + Jadwigę Błyskosz
 • 18:00 + Władysław Szymczak ( 41 r.), zm. z rodziny
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Marii Bajuk z racji rocznicy urodzin z prośbą o dar zdrowia i Boże błogosławieństwo
 • Środa, 17-07-2019 r.
 • 7:00 + Stefana Ignatiuka ( 14r.), zm. z r. Ignatiuków i Sokołowksich
 • 7:00 + Kazimierza i Marię, Jana i Janinę Pawłowskich
 • 7:00 + Annę Marię Książek - uczestnicy pogrzebu
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Mieczysława Łachmickiego ( 16 r.)
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • Czwartek, 18-07-2019 r.
 • 7:00 + Lucynę i Józefa Staszewskich, Jerzego Dąbrowskich, Józefa i Marię
 • 7:00 + Felikeę, Kazimierza, Zenona zm. z r. Dąbrowskich i Parczewskich
 • 7:00 + Edwarda Muszyńskiego ( 23 r.), jego rodziców
 • 18:00 Dziękczynno - błagalan w 4 r. sakramentu małżeństwa Adam i Joanna
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Róży i Józefa Szaraników
 • Piątek, 19-07-2019 r.
 • 7:00 + Annę i Józefa Czajkowskich
 • 7:00 + Leon Zientek ( 1 r.) - poza parafią
 • 7:00 + Czesława Świątka
 • 18:00 + Antoniego, Marcjannę Lewandowiczów i ich rodziców
 • 18:00 + Andrzeja ( 2 r.), Leszka, Kazimierza, Jacka zm.z r. Unickich
 • 18:00 + Daniela Oreńczuka ( 4 r.), zm. dziadków i babcie z obu stron
 • Sobota, 20-07-2019 r.
 • 7:00 + Jakuba Skowrońskiego ( 9 r.), zm. z r. Cenkała i Skowrońskich
 • 7:00 + Anetę ( 20 r.), zm. z r. Kaznowskich i Piątek
 • 7:00 + Tadeusza Paluszkiewicza ( r.) - rodzina
 • 18:00 + Franciszka Czosneckiego ( 16 r.)
 • 18:00 + Henryka Makowskiego ( 5 r.)
 • Niedziela, 21- 07-2019 r.
 • 7:00 + Krzysztofa Pawlika oraz zmarłych rodziców
 • 9:00 + Stanisława Jaszczuka, Mariana i Elizę Jaszczuków
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Antoniego Pajączkowskiego ( 61 r), Pauline, Joannę, Krystynę, Artura, Tadeusza, Stanisławę
 • 18:00 + rodziców Jana i Jadwigę Linkiewiczów ( 6 r.)
 • Poniedziałek, 22-07-2019 r.
 • 7:00 + Franciszka Kobyłeckiego ( 25 r), zm. z r. Zająców
 • 7:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Anny w 34 r. urodzin i jej córki Antoniny w 1 r. urodzin
 • 7:00 + Stanisława Chudnika, zm. rodziców
 • 18:00 + Tadeusza Bielińskiego ( 16 r.), Danielę, Antoninę, Leszka i Andrzeja
 • 18:00 + Hneryka Ślusarza i zm. z rodziny
 • Wtorek, 23-07-2019 r.
 • 7:00 + Michalinę Polejko ( 6r.), Czesława, Włodzimierza Tureniec, Karolinę, Tomasza Sobczuków, Marię, Józefa Zaleszczyków, zm. z rodziny
 • 7:00 + Józefa Karamacia - szwagier Jan
 • 7:00 Błagalna o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej w trakcie leczenia Pawła
 • 18:00 + Zbigniewa Grzywaczewskiego ( 4r.)
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Jakuba w 18 r. urodzin z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na każdy dzień
 • Środa, 24-07-2019 r.
 • 7:00 + zm. z r. Soroków, Ostaszewskich i Wawryszuków
 • 7:00 Józefa Karwatiuka - sąsiedzi
 • 7:00 + ks. Franciszka Hołdę ( 6 r.) -of. ks. Proboszcz
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Genowefę Kafarską
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji ks. Krzysztofa z racji imienin
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • Czwartek, 25-07-2019 r.
 • 7:00 + Krzysztofa Kucharuka
 • 7:00 + Krzysztofa Masiukiewicza, zm. rodziców
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji ks. Krzysztofa - margarytki
 • 18:00 + Kazimiere Głogowską ( 2 r.)
 • 18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - błagalna za grzechy nasze i świata całego z prośbą żebyśmy byli miłosierni
 • Piątek, 26-07-2019 r.
 • 7:00 + Anne, Józefa, Władysława, Stanisława zm. z r. Łukaszuków, Kozłowskich i Lejków
 • 7:00 + Andrzeja, Zygmunta, Kazimierza Gajos, Stefanię i Józefa Daciuk zm. dziadków oraz zm. z rodziny, Irenę
 • 7:00 Błagalna o zdorowie córki
 • 18:00 + Kamila Postawskiego
 • 18:00 + Henryka, Małgorzatę, Annę, Artura zm. z r. Samojluków i Masztaleruków
 • Sobota, 27-07-2019 r.
 • 7:00 + Janusza Sołoduchę, zm. rodziców Adama, Nadzieję, Zygmunta, Wandę
 • 7:00 + Edwarda Zacharskiego
 • 18:00 + Elżbietę Herdę ( 2 r.)
 • 18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, zmarłym patriotom o chwałę nieba.
 • 18:00 + Mariannę ( 9 r.)
 • Niedziela, 28- 07-2019 r.
 • 7:00 + Stanisława Garacha, Adama i Zofię Dmitruków
 • 9:00 + Władysław Łabiński, Teresę Miskiewicz zm. z r. Łobińskich
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Piotra i Magdę zm. z r. Grędkowskich, Pawluków i Doroszów
 • 18:00 + Tadeusza Mostowca ( 4 r.) i jego zm. rodziców Albina i Sabinę
 • Poniedziałek, 29-07-2019 r.
 • 7:00 + Stanisława Bożyckiego ( 16 r.)
 • 7:00 + Stanisławę i Aleksandra (15 r) Zieńczuków, zm. z r.
 • 7:00 + Zofię Rutkowską ( 18 r. ), Józefa
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Anny i Stanisława w 30 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 + Ryszarda Baczkowskiego ( 6r.), Marię Baczkowską ( 21 r.) zm. z r. Baczkowskich i Zaprzaluków
 • Wtorek, 30-07-2019 r.
 • 7:00 + Józefa Karamacia - koleżanki i koledzy z PBRol
 • 7:00 + Józefa Karwatiuka
 • 18:00 + Stanisławę Prudaczuk ( 1 r.) i rodziców obojga stron
 • 18:00 + Jana Wawryszuka ( 14 r.) oraz Jana i Genowefę Wójcików
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna za Agnieszkę i Krystynę
 • Środa, 31-07-2019 r.
 • 7:00 + Stanisławę ( 4r.), Jana, Adolfa i Aleksadra
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Grzegorza i Marty z racji 20 r. sakramentu małżeństwa
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Adama z racji 18 r. urodzin
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Jakuba w 21 r. urodzin
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • Czwartek, 01-08-2019 r.
 • 7:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny
 • 7:00 + Edwarda Bajuka ( 2 r.), zm. z r. Bajuków i Klepackich
 • 7:00
 • 18:00 Dziękczynienie za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa o Dar Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka, Kapłanów, o liczne święte powołania, dla zmarłych chwałę nieba, beatyfiakcję Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • 18:00 Za polecanych w wypominkach
 • Piątek, 02-08-2019 r.
 • 7:00 + Teresę Oniszczuk ( 4 r.), zm. Władysława Kamińskiego, Władysławę, Stanisława Ryż, Romana Oniszczuka
 • 7:00 + Helenę, Józefa, Włdysława, Czesława, Mieczysława, Ryszarda i ich rodzin
 • 16:00 Wynagrodzenie Sercu Jezusowemu za grzechy nasze, naszych rodzin, Ojczyzny i świata całego, zmarłym chwały nieba.
 • 18:00 + Waldemara Borkowskiego (11 r.)
 • Sobota, 03-08-2019 r.
 • 7:00 Zadośćuczynienie za zniewagi i obelgi wobec Niepokalanego Serca Maryi obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu Maryi
 • 7:00 + Tadeusza Jarząbek, zm. z r. Jarząbek i Pogonowskich
 • 7:30 Adoracja, różaniec i medytacja z racji I soboty miesiąca
 • 18:00 + Danutę i Antoniego Krasuskich, Mariannę, Włdysława, Krystynę, Wiesława Holec
 • 18:00 + Bolesława, Tadeusza Czopek, Elżbietę i Krystiana Tworaszków
 • Niedziela, 04- 08-2019 r.
 • 7:00 + Krzysztofa, Piotra, Eugenię, Bogdana, Adama, Agnieszkę, Henryka
 • 9:00 O niebo i szczęście wieczne dla + Mariusza Fałkowskiego
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 W intencji wynagradzającej za grzechy własne i rodziny
 • 17:30 Adoracja miesięczna i procesja eucharystyczna dookoła kościoła z racji I niedzieli miesiąca
 • 18:00 W intencji Kół Żywego Różańca
 • Poniedziałek, 05-08-2019 r.
 • 7:00 + Mariana Przytułę
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intencji dzieci i wnuków
 • 7:00 + Mariannę, Pawła Byszuków i rodziców obojga stron
 • 18:00 + Ludwika Ambrozika
 • 18:00 + Marię Celińską ( 1 r.)
 • Wtorek, 06-08-2019 r.
 • 7:00 + Władysława Oleszczuka, Bolesława Kwaśniewskiego
 • 7:00 + pracowników PBROL - koledzy i koleżanki z PBROL
 • 7:00 + Zdzisława Zdolskiego ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 + Rozalię Karwatiuk ( 8 r.) zm. z rodziny
 • 18:00 + Edmunda Świdka ( 8 r.)
 • Środa, 07-08-2019 r.
 • 7:00 + Wacławę Pietrzak ( 1 r.)
 • 7:00 O łaskę uzdrowienia dla syna z ciężkiej choroby
 • 7:00 + Władysława Torbicza ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00
 • 18:00 Uwielbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej dla nas, Polski i świata całego, zmarłym chwałę nieba
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • Czwartek, 08-08-2019 r.
 • 7:00 + Bogdana Dadosa
 • 7:00 + Dorota Boguszewska ( 40 r.) - brat
 • 7:00 + Paweł Trochimiuk - Caritas
 • 18:00 + Stanisława Smolińskiego ( 12 r.), rodziców, zm. z r. Smolińskich i Makarewiczów
 • 18:00 + Leszka Matuszewskiego ( 16 r.), Marię, Bernarda, Barbarę Bojdek
 • Piątek, 09-08-2019 r.
 • 7:00 + Józefa Karamacia
 • 7:00 + Stanisława Hołoda - sąsiedzi z bloku
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Zuzanny w 12 r. urodzin i Karoliny w 9 r. urodzin i o błogosławieństwo dla rodziców
 • 18:00 of. Eugenia Wysocka
 • 18:00 + Józefa, Anielę, Marię, Michałą, Krystynę, Henryka, za dusze w czyśccu cierpiące
 • Sobota, 10-08-2019 r.
 • 7:00 + Jacka Topolskiego
 • 7:00 + Edwarda Puczyńskiego - sąsiedzi
 • 16:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Iwony Bielińskiej i Piotra Kolmacza z racji sakramentu małżeństwa
 • 17:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Karoliny i Pawła z racji sakramentu małżeństwa ( Suchawa )
 • 18:00 + Honoratę, Wacława, rodziców obojga stron
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Waldemara w 40 r. urodzie
 • Niedziela, 11- 08-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Jadwigi i Krzysztofa w 40 r. sakramentu małżeństwa
 • 9:00 + Anetę Piekiełek ( 5 r.)
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Edwarda, Marię, Bolesława Bobarskich
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Gabrieli i Grażyny w rocznicę urodzin
 • Poniedziałek, 12-08-2019 r.
 • 7:00 Za dusze w czyśccu cierpiące za grzechy aborcji
 • 7:00 + Józefa Karamacia
 • 18:00 + Barbarę ( 9 r.) i Stanisława ( 7 r.) Karczewskich
 • 18:00 Uwielbienie Ducha Świętego z prośbą o jego Dary i owoce, dla nas, Ojczyzny i świata całego, wszystkim zmarłym o chwałę nieba.
 • Wtorek, 13-08-2019 r.
 • 7:00 + Jan Pankajło ( 2 r.)
 • 7:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna za podziekowaniem za łaskę uzdrowienia
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w rocznice urodzin Mateusza z prośbą o opiekę Matki Bożej w dalszym życiu
 • 18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszelkie zniewagi, o szybki triumf Niepokalanego Serca Maryi
 • 18:30 Różaniec Fatimski
 • Środa, 14-08-2019 r.
 • 7:00 + Jadwigę Błyskosz
 • 7:00 Dziękczynno-błagalna w intencji braci z Kółka Różańcowego Mężczyzn św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji braci z Kółka Żywego Różańca pw. św. Maksymiliana Kolbego
 • Czwartek, 15-08-2019 r.
 • 7:00 + Jana Stasiaka ( 9 r.) zm. z r. Stasiaków, Kruków, Taratyckich - zam. Janina Stasiak
 • 9:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Pawła z racji urodzin
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 Do Serca Jezusowego w intencji dzieci, wnuków i prawnuków o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
 • 18:00 + Barbarę Olszewską ( 5r.)
 • Piątek, 16-08-2019 r.
 • 7:00 + Zofię Macygon ( r.), Mikołaja, rodziców obojga stron
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Dominika w 8 urodzin, Lenę, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego
 • 18:00 + Leona Bodnarczuka, zm. z r. Bodnarczuków
 • 18:00 + Józefa Lenarta, jego rodziców i rodzeństwo
 • Sobota, 17-08-2019 r.
 • 7:00 + Tadeusza Łubkowskiego ( 4 r.) zm. z rodziny
 • 7:00 + Jana i Olgę Ostapiuk, Zofię i Maksyma Pastuszczyk, Katarzynę, Mikołaja Dohojda, Tadeusza Kiecana i jego rodziców, Mariana Bajuka
 • 7:00
 • 18:00 + Beatę Smagarowicz, zm. z rodziny Smagarowiczów i Wasilewskich
 • 18:00 + Rozalię i Zygmunta Wójcików, Monikę i Czesława Kaczyńskich
 • Niedziela, 18- 08-2019 r.
 • 7:00 + Artura Kotwicę
 • 9:00 + Mariana Grabowicza ( 2 r.), Helenę, Jana
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna w intencji Ewy i Mariusza z racji 20 r sakramentu małżeństwa o Boże błogosławieństwo o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Eleonorę Ratajczak ( 12 r.)
 • Poniedziałek, 19-08-2019 r.
 • 7:00 + Zbigniewa i Barbarę Bajuków
 • 7:00 + Stanisława, Helenę, Krzysztofa zm. z r. Masiukiewiczów, Elżbietę, Jana Dziedzinę
 • 7:00
 • 18:00 + Irenę Rutkowską ( 2 r.)
 • 18:00 Dziękczynn - błgalana w intencji Mariusza Książaka z racji 12 r. urodzin, o Boże błogosławieństwo i opiekę
Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.