• Czwartek, 22-02-2024 r.
 • 7:00 + Waldemara - 30 r. i syna Waldemara Kraszczyńskich
 • 7:00 + Bożenę i Krzysztofa Postawskich, of. Małgorzata i Ewa
 • 18:00 + Sławomira Michalskiego (greg) - poza parafią
 • 18:00 + Janusza i Janinę Kazimierczuk, of. P. Szajewscy
 • 18:00 + Kazimierę i Zygmunta Osieleniec i zm. z rodz. Arasimowiczów i Osieleńców
 • Piątek, 23-02-2024 r.
 • 7:00 + Mieczysława Pileckiego - 6 r.
 • 7:00 Dz-bł. w int. Marleny w 49 r. ur. z prośbą o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
 • 18:00 + Sławomira Michalskiego (greg) - poza parafią
 • 18:00 + Danutę Skibińską, of. Jadwiga Dybek
 • 18:00 + Jana, Annę, Pawła, Jana, Annę
 • 18:00 O zdrowie dla ks. Proboszcza Marka - of. KŻR
 • Sobota, 24-02-2024 r.
 • 7:00 Dz-bł. w int. Barbary i Józefa z racji 50 r. ślubu, o Boże bł. dla Jubilatów i całej rodziny
 • 7:00 + Dominikę, Wiktorię, Adama, Michała Meniów
 • 7:00 + Zofię Esko - 2 r. i Krystynę Symoniuk - 9 r.
 • 18:00 + Sławomira Michalskiego (greg)
 • 18:00 + Justynę Bartosik, of. Przyjaciele z klasy LO
 • 18:00 + Stefana, Stanisława, Felicję, Aleksandra
 • Niedziela, 25- 02-2024 r.
 • 8:00 + Sławomira Michalskiego (greg)
 • 8:00 Za Parafian
 • 10:00 + Ksenię i Tomasza Kowalczuków, Franciszkę i Mikołaja Wakułów
 • 12:00 + Bernarda Cykiera - 9 r.
 • 18:00 Dz-bł. w 18 r. urodzin Miłosza, o Boże bł. dla niego i całej rodziny
 • Poniedziałek, 26-02-2024 r.
 • 7:00 + Danutę Skibińską, of. Dzieci
 • 7:00 + Rodziców i dziadków
 • 7:00 + Natalię, Kazimierza, Franciszkę, Jana, Mieczysława, Teresę i Franciszka Sokołowskich
 • 18:00 + Sławomira Michalskiego (greg) - poza parafią
 • 18:00 Dz-bł. w 22 r. ur. Julii z prośbą o Boże bł.
 • 18:00 Dz-bł. z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej w 5 r. ur. Hani
 • Wtorek, 27-02-2024 r.
 • 7:00 + Krystynę, Anielę, Józefa, Marię, Michała i Henryka
 • 7:00 + Andrzeja Filipczuka, of. Koleżanki i Koledzy z STW
 • 7:00 + Stanisława Wołczko - 30 dz., of. Uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
 • 18:00 + Sławomira Michalskiego (greg) - poza parafią
 • 18:00 + Jakuba Kaczmarskiego, of. Paweł Miłosz
 • Środa, 28-02-2024 r.
 • 7:00 + Józefę Szczerepę - 1 r. i zm. rodziców
 • 7:00 + Jerzego Szajewskiego, of. Bratanica Mariola z Synem
 • 7:00 + Katarzynę i Mieczysława Oreńczuków
 • 18:00 + Sławomira Michalskiego (greg) - poza parafią
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników Nowenny
 • 18:00 + Martę Szkodzińską, of. Renata Duchnicka z Rodziną
 • 18:00 + Jerzego Brankę, of. Pracownicy Sądu Rejonowego we Włodawie - poza parafią
 • Czwartek, 29-02-2024 r.
 • 7:00 + Marię, Edwarda, Barbarę, Elżbietę i Mariana z rodz. Mrozów, Jana, Zofię, Wandę, Zbigniewa z rodz. Torbiczów
 • 7:00 + Mariannę, Józefa, Krzysztofa i Urszulę Banach i ich Rodziców
 • 7:00 + Rafała Kondratiuka - 30 dz., of. Uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 + Sławomira Michalskiego (greg) - poza parafią
 • 18:00 + Mariannę - 16 r., Pawła, Józefa Byszuków i zm. z rodziny
 • 18:00 + Krzysztofa Radczuka, of. Matki w modlitwie
 • Piątek, 01-03-2024 r.
 • 7:00 + Andrzeja Filipczuka, of. Rodzina Wlaziów
 • 7:00 + Wandę i Franciszka z rodz. Pawlukiewiczów
 • 7:00 + Władysławę Pińkowską - 30 dz., of. Uczestnicy pogrzebu
 • 16:00 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, ojczyzny i całego świata
 • 18:00 + Sławomira Michalskiego (greg) - poza parafią - zakończenie
 • 18:00 Dz-bł. w 19 r. ur. Wiktorii
 • 18:00 + Jana Wawryszuka - 32 r., Marię Wawryszuk - 12 r., zm. z rodz. Hondrów i Wawryszuków
 • Sobota, 02-03-2024 r.
 • 7:00 Zadośćuczynienie za zniewagi i obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 • 7:00 + Wiktora i Łucję Misiurów, Stanisława i Stefanię Kruk, Antoninę
 • 7:00 + Danutę, Elżbietę, Stefana
 • 18:00 + Marię Smolińską i jej ródziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • 18:00 + Agnieszkę Kinach - 2 r.
 • Niedziela, 03- 03-2024 r.
 • 8:00 + Zenona - 10 r.
 • 10:00 Dz-bł. w int. KŻR
 • 12:00 + Zofię Juszczyńską - 3 r.
 • 18:00 Za Parafian
 • Poniedziałek, 04-03-2024 r.
 • 7:00 + Kazimierza, Marię, Tadeusza Kaliszuków
 • 7:00 + Kazimierza Bondarczuka, jego rodziców i rodzeństwo
 • 7:00 Uwielbienie Ducha św. z prośbą o Jego dary i owoce dla nas, Ojczyzny i świata całego
 • 18:00 Dz-bł. w 50 r. ur. Zbigniewa o Boże bł. i opiekę Matki Bożej
 • 18:00 + Jadwigę i Stanisława, Zdzisława i Stanisławę
 • 18:00 + Marię Dajek - 1 r. - poza parafią
 • Wtorek, 05-03-2024 r.
 • 7:00 O Boże bł., opiekę Mztki Bożej i św. Józefa dla Leona w 13 r. ur. i jego rodziców
 • 7:00 + Władysława - 29 r., zm. z rodz. Szmydkich, Uryniuków, Makarewiczów i Kuniewiczów
 • 7:00 + Zofię Pruszkowską - 30 dz., of. Uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 + Rodziców i brata z rodz. Dubij
 • 18:00 + Tomasza Samczuka, of. Mieszkańcy bloku nr 18
 • Środa, 06-03-2024 r.
 • 7:00 + Czesławę Kuszner - 3 r.
 • 7:00 + Jerzego Szajewskiego, of. Koledzy z firmy Softnet z Krakowa
 • 7:00 O Boże bł., powrót do zdrowia i siły do pracy w parafii dla ks. Proboszcza Marka, of. Matki w modlitwie
 • 18:00 + Sławomira, Marię, Mieczysława i Władysława Wojtalów
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników Nowenny
 • Czwartek, 07-03-2024 r.
 • 7:00 Uwielbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej i pełnienie woli Bożej przez nas, Ojczyznę i cały świat
 • 7:00 + Wiesławę Wawrysik-Osięglewską - 2 r., zm. z rodz. Filipków i Wawrysików
 • 7:00 + Bożenę, Krzysztofa, Kamila, Wiesława z rodz. Pilars i Postawskich
 • 18:00 Dziękczynna za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, o dary Ducha św. dla Ojca św. Franciszka, kapłanów, osób konsekrowanych oraz o liczne i święte powołania
 • 18:00 Dz-bł. w intencji Kacpra w 8 r. urodzin
 • Piątek, 08-03-2024 r.
 • 7:00 + Justynę Bartosik, of. Marta z rodziną
 • 7:00 + Adama i Annę Horszczaruków, z rodz. Barcików i Horszczaruków
 • 18:00 + Marka Delmanowicza
 • 18:00 Dz-bł. w intencji Zbyszka Bielińskiego
 • 18:00 + Józefa Rutkowskiego - 7 r., Zofię, Józefa Wilczaka
 • Sobota, 09-03-2024 r.
 • 7:00 + Halinę Tetiurkę - 4 r., rodziców z obu stron
 • 7:00 + Janinę, Mieczysława, Tadeusza, Ryszarda, Stanisława i Jerzego Winiarczyków, Władysława Hanasa
 • 18:00 + Józefa i Grzegorza oraz rodziców z obu stron
 • 18:00 + Zm. z rodz. Ruseckich, Janiszewskich, Fałkowskich, Jacuńskich
 • 18:00 Dz-bł. w 40 r. ur. Pawła, o Boże bł. dla niego i całej rodziny
 • Niedziela, 10- 03-2024 r.
 • 8:00 + Ryszarda - 22 r., zm. z rodfz. Doroszów, Pawluków, Dulaków i Grondkowskich
 • 10:00 Dz-bł. w 45 r. ślubu Marii i Wiktora z prośbą o Boże bł.
 • 12:00 Za Parafian
 • 18:00 + Kazimierza Kuźmiuka - 3 r., rodziców i dziadków, Anielę Edwarda, Stanisława z rodz. Czupryńskich
 • Poniedziałek, 11-03-2024 r.
 • 7:00 + Zbigniewa Kinacha - 13 r., Agnieszkę, Zofię, Jana
 • 7:00 + Reginę Rysz - 23 r.
 • 7:00 W intencji Panu Bogu wiadomej
 • 18:00 + Witolda, Tadeusza, Wiesława, Alego
 • 18:00 + Mariannę Sienkiewicz - 2 r., Henryka Sienkiewicza - 32 r.
 • Wtorek, 12-03-2024 r.
 • 7:00 + Bogdana Dejera - 6 r. i zm. z rodziny
 • 7:00 + Zbigniewa Kuczyńskiego, of. Siostra Barbara z Dziećmi
 • 18:00 Dz-bł. w intencji Alicji w 5 r. urodzin
 • 18:00 + Antoninę Bielińską - 13 r.
 • 18:00 + Janinę, Jakuba Doroszkiewicz, Alinę Borna, Zenonę Zalewską i zm. z rodziny
 • Środa, 13-03-2024 r.
 • 7:00 + Krystynę Filipowicz
 • 7:00 Dz-bł. w int. Dawida i Tomasza w 31 r. ur. Niecha NMP prowadzi ich drogą Bożych przykazań, a Duch św. obdarza swoimi darami
 • 18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszystkie zniewagi, o szybki triumf Niepokalanego Serca Maryi
 • 18:00 + Krystynę Filipowicz, of. Koleżanki z Caritasu
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczstników Nowenny
 • Czwartek, 14-03-2024 r.
 • 7:00 + Radosława Paluszkiewicza
 • 7:00 + Zbigniewa Kuczyńskiego, of. Siostra Teresa z Rodzną
 • 7:00 + Krystynę Denekę z racji imienin, of. Grażyna
 • 18:00 + Bogumiłę i Edmunda Kuniewiczów, zm. z rodz. Kuniewiczów, Nowoszewskich, Lisów i Nowaków
 • 18:00 + Kazimierza Zielińskiego - 8 r., Michalinę Zielińską, Jolantę Zielińską-Jurkiewicz
 • Piątek, 15-03-2024 r.
 • 7:00 + Stefanię Wojak
 • 7:00 + Zenona - 20 r., Feliksę, Kazimierza Dąbrowskich i zm. z rodziny
 • 7:00 + Leona Czapskiego, of. Sąsiedzi
 • 18:00 + Kazimierę Kusiuk - 12 r.
 • 18:00 + Justynę Bartosik, of. Pracownicy i Mieszkańcy DPS w Różance
 • Sobota, 16-03-2024 r.
 • 7:00 + Alicję Szepel
 • 7:00 + Zbigniewa Kuczyńskiego, of. Rodzina Wadowskich
 • 18:00 + Jerzego Walaska - 3 r.
 • 18:00 + Tadeusza, Eugenię, Barbarę Potapczuk, rodziców i rodzeństwo
 • 18:00 + Marka Szytkę - 13 r., Alinę Kozaczuk
 • Niedziela, 17- 03-2024 r.
 • 8:00 + Joannę Wołczko - 2 r., Mariannę, zm. z rodz. Chojnackich, Pierogów i Skarżyńskich
 • 10:00 Dz-bł. w 50 r. ślubu Marianny i Czesława
 • 12:00 Za Parafian
 • 18:00 + Helenę i Józefa Kłyków, Józefę i Piotra Białych
 • Poniedziałek, 18-03-2024 r.
 • 7:00 + Romana, Kazimierę i Tadeusza Przybysławskich
 • 7:00 + Zbigniewa Kuczyńskiego, of. Siostra Elżbieta z rodziną
 • 7:00 + Annę Horszczaruk - 30 dz., of. Uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 + Józefa Durysa i Józefę Siemiak
 • 18:00 + Józefa - 9 r. i Bożenę - 5 r.
 • Wtorek, 19-03-2024 r.
 • 7:00 + Witolda Kozieradzkiego - 22 r., Mieczysława i Stanisławę Kozieradzkich oraz zmarłych z rodziny
 • 7:00 + Marię Maciejuk - 1 r. i jej rodziców Anastazję i Kuźma
 • 7:00 + Grzegorza Grabowicza - 30 dz., Uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 + Zbigniewa Kozaka
 • 18:00 Dz-bł. w int. Braci z KŻR p.w. Św. Józefa
 • Środa, 20-03-2024 r.
 • 7:00 + Danutę - 1 r. i Mieczysława Śpiewak - 1 r.
 • 7:00 + Franciszka, Martę Gołuńskich i zm. z rodz. Gołuńskich
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • 18:00 + Mariannę - 26., Leona Budzyńskich, ich rodziców i rodzeństwo
 • 18:00 + Urszulę - 6r., Karolinę - 8 r., Edwarda, Józefa z rodz. Rekuckich, Baraniuków i Leszczyńskich
 • Czwartek, 21-03-2024 r.
 • 7:00 + Janinę i Tadeusza Urbańskich, Helenę i Józefa Gozdur i waystkich zmarłych z rodziny
 • 7:00 + Zm. polecanych w wypominkach
 • 7:00 + Andrzeja Szustera - 30 dz., Uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 Dz-bł. w int. Jana Piotrowskiego w 18 r. ur.
 • 18:00 Dz-bł. w 50 r. ślubu Marii i Henryka Zielonków
 • Piątek, 22-03-2024 r.
 • 7:00 Dz-bł. w 50 r. ur. Andrzeja z prośbą o Boże bł.
 • 7:00 + Wacława Wocha - 22 r. i za rodziców z obojga stron
 • 11:00 W intencji Panu Bogu wiadomej
 • 16:00
 • 16:00 + Teresę Onieszczuk-Kamińską, Władysława i Henryka Kamińskich, Władysławę i Stanisława Rysz, Romana Onieszczuka i Józefa Lewkowicza
 • 18:00 + Danutę Skibińską, of. Rodzina Gaczołów z dziećmi
 • 18:00 + Reginę i Jana Głowińskich
 • Sobota, 23-03-2024 r.
 • 7:00 Dz-bł. w int. Elżbiety z racji urodzin
 • 7:00 + Janinę i Czesława Czerwińskich
 • 7:00 + Krzysztofa Bajuka
 • 11:00 Dz-bł. w 1 r. urodzin Fryderyka Urbańskiego z prośbą o Boże bł. dla niego i jego Rodziny
 • 16:00
 • 18:00 + Antoniego Bobla - 7 r., zm. z rodz. Boblów i Walesiuków
 • 18:00 + Olgę Szkodzińską - 12 r., zm. z rodz. Szkodzińskich, Osowskich i Ludwigów
 • Niedziela, 24- 03-2024 r.
 • 8:00 + Andrzeja Adamca - 1 r.
 • 10:00 + Franciszkę i Stanisława Dudków - 11 r., zm. rodziców
 • 12:00 Za Parafian
 • 18:00 + Bolesława Demianiuka - 29 r. i zm. z rodz. Demianiuków
 • Poniedziałek, 25-03-2024 r.
 • 7:00 + Leszka Zimnickiego, of. Sąsiedzi Agnieszka i Grzegorz z Rodziną
 • 7:00 + Antoninę, Pawła Omelczuków i zm. z rodziny
 • 10:00 Dz-bł. w int. Marii w 3 r. urodzin
 • 18:00 + Kazimierza Nakoniecznego - 6 r.
 • 18:00 + Tomasza Samczuka, of. Rodzina Samczuk i Ostapczuk
 • Wtorek, 26-03-2024 r.
 • 7:00 + Jadwigę i Janusza Gruszczyńskich oraz ich rodziców
 • 7:00 + Andrzeja, Zygmunta, Kazimierza, Irenę, Jóżefa Gajos, Stefanię i Józefa Daciuk, Józefa i Juliannę Jurko, zm. dziadków i zm. z rodziny
 • 7:00 + Annę Pogonowską i zm. z rodz. Pogonowskich i Jarząbek
 • 18:00 + Janinę Pawlędzio
 • 18:00 + Zofię, Stanisława, Bogusława Kuraszkiewicz, Grzegorza Sorokę
 • Środa, 27-03-2024 r.
 • 7:00 + Marię, Adama Zdolskich, Annę, Stefana Głogowskich, Kazimierę
 • 7:00 + Artura Kotwicę
 • 18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
 • 18:00 Dz-bł. w int. Bożeny z racji urodzin
 • 18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
 • Czwartek, 28-03-2024 r.
 • 18:00 + Rozalię, Piotra, Apolonię, Grzegorza, Bazylego, Anastazję, zm. z rodz. Borodziejów i Kurców
 • 18:00 Dz-bł. w 40 r. ur. Bartłomieja z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej
 • 18:00 Dz-bł. o dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla kapłanów pracujących w naszej parafii, of. Matki w modlitwie
 • 18:00 + Bolesława Alkiewicza, Rozalię, Antoniego, Kazimierza, Stanisława z rodz. Alkiewiczów, Topolskich i Czujów
Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
przy Parafii NSPJ we Włodawie
Bractwo Straży Honorowej Serca Pana Jezusa działa w naszej parafii od 13 czerwca 2021 roku. Obecnie skupia 21 osób. Inicjatorem powołania tego stowarzyszenia wiernych był ks. Dariusz Parafiniuk. Zelatorką stowarzyszenia jest Dorota Wieliczko.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.