• Wtorek, 17-09-2019 r.
 • 7:00 + Andrzeja Tokarza - PBROL
 • 7:00 + Stanisława Hołod, zm. braci, rodziców i teściów
 • 18:00 + Mariana Krasonia
 • 18:00 + Annę ( r.), Jana, Mikołaja
 • 18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • Środa, 18-09-2019 r.
 • 7:00 + Jana Bielińskiego, rodziców, Tadeusza, Danielę, Antoninę i Andrzeja
 • 7:00 + Janinę Puczyńską ( 20 r.), Jana Puczyńskiego i Edwarda Puczyńskiego
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Nowenna - w intnecji uczestników nowenny
 • 18:00 + Mariana, Wiesława, Helenę, Damiana, Janinę Pilarskich, Marię, Antoniego Gareckich
 • 18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • Czwartek, 19-09-2019 r.
 • 7:00 +Annę, Bolesława Kruk
 • 7:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • 18:00 + Genowefę, Zdzisława, Waldemara Waoleninów, Mariannę i Franciszka Ciechańskich, babacię i dziadków obojga stron
 • 18:00 + Tadeusza Łukaniuka ( 5 r.)
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Elżbiety i Mariusza z racji 26 r. sakramentu małżeństwa
 • Piątek, 20-09-2019 r.
 • 7:00 + Jana i Leontyna zm. z r. Tołoczków
 • 7:00 + Zofię i Stanisława zm. z rodziny Tulikowskich
 • 7:00 + Zdzisław Łobko ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 18:00 + Mariusza Bajuka ( 38 r.), Józefę, Bronisława, Paulinę, Antoniego
 • 18:00 + Helenę, Stanisława Kurec zm. z r. całej rodziny
 • 18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • Sobota, 21-09-2019 r.
 • 7:00 + Andrzeja Pietrzaka ( 3 r.)
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Mateusza o wstawiennictwo św. patrona - Mateusz Kolasa
 • 7:00 + Wiktorię Jarząbek, zm. z r. Jarząbek i Pogonowskich
 • 7:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • 16:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Iwony i Piotra z racji sakramentu małżeństwa
 • 18:00 + Pawła, Jana, Annę, Jana, Annę
 • 18:00 + Lucjana Łapęta, Zofię i Bolesława Paźniaków, Antoninę i Antoniego Gierachów, Helę i Franciszka Łopagów
 • Niedziela, 22- 09-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intnecji Anny i Wojciecha w 25 r. sakramentu małzeństwa
 • 7:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • 9:00 + Czesława Wójtowicza(13 r.), Zofię, Władysława, Marylkę Wójtowicz, Jana Frankowskiego zm. z r. Milczarek i Korona
 • 10:30 Dziękczynno - błagalna w intencji wychowanków i pracowników Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie oraz ich rodzin
 • 12:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Doroty z racji 60 r. urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo
 • 18:00 + Helenę, Michała, Ludwika Kaliszuków
 • Poniedziałek, 23-09-2019 r.
 • 7:00 + Włdasyława Śpiewaka, Mariannę i Kazimierza Berkasiuków
 • 7:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Eweliny.
 • 18:00 + Jana Doroszkiewicza ( 10 r.), zm. z rodziny
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna za Justynę o Boże błogosławieństwo z racji urodzin i imienin
 • 18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • Wtorek, 24-09-2019 r.
 • 7:00 + Józefa Dudzińskiego - SOSW
 • 7:00 + Mariana Szafrańskiego ( 15 r.), Józefę, Jana, Zdzisław zm. z r. Szafrańskich
 • 18:00 + Ryszarda Piekiełka ( 9 r.)
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Sandry i Dariusza z racji dziesiątej rocznicy sakramentu małżeństwa
 • 18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • Środa, 25-09-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Justyny w 36 r. urodzin i jej syna Tomasza Pawluka w 6 r. urodzin
 • 7:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Józefa Merynga, Helenę i Jana Leśków
 • 18:00 Nowenna - w intnecji uczestników nowenny - * o Boże błogosławieństwo na dobre życie dla Agnieszki i Artura Mazurów w 15 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 + Jana Borkowskiego ( 11 r.) - żona i dzieci
 • Czwartek, 26-09-2019 r.
 • 7:00 + Anastazję, Faliksa zm. z r. Grondkowskich, Józefa Sadowskiego zm. z r. Smolik
 • 7:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • 18:00 + Barbarę, ks. Gustawa, Jana, Janinę, Władysławę, Mariana, Stanisława
 • 18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - błagalna za grzechy nasze i świata całego z prośbą żebyśmy byli miłosierni
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Doroty i Jarosława w X r. sakramentu małżeństwa
 • Piątek, 27-09-2019 r.
 • 7:00 Dzięckzynno - błagalna w intnecji Anny i Jacka Topolskich
 • 7:00 + Ludmiłę, Bolesława, Marię, Aleksandra, Antoniego, Józefę, Olgę, Konstantego
 • 7:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • 18:00 Ludmiłę, Bolesława, Marię, Aleksadra, Antoniego, Józefę, Olgę, Konstantego
 • 18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, zmarłym patriotom o chwałę nieba.
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Janiny i Feliksa w 39 r. sakramentu małżeństwa
 • Sobota, 28-09-2019 r.
 • 7:00 +Władysławę, Franciszkę, Mariannę, Włodzimierza Kozłowskich, Marię Głodzińską
 • 7:00 + Tadeusza ( 1 r.)
 • 8:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 8:15 Błagalna o lepszy świat dla dzieci i młodzieży
 • 16:00 Dziękczynno - błagalna w intnecni Aleksandry i Krzysztofa z racji sakramentu mażłeństwa ( Suchawa )
 • 18:00 + Stanisława (21 r.), Jana, Marię, Zofię, Annę , Władysława zm. z r. Sidorów
 • 18:00 + Dariusza Kwaśnika
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Agnieszki i Mariusza z racji 25 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • Niedziela, 29- 09-2019 r.
 • 7:00 + Józefa Kafarskiego ( greg.)
 • 9:00 + Władysława, Barbarę Ignatiuków, zm. z r.
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 + Irenę, Władysława, Barbarę, Andrzeja, Janinę Orzechowskich - of. Anna Dziekan
 • 15:00 O lepszy świat dla dzieci i młodzieży - Matki w Modlitwie
 • 18:00 + Józefa Parczewskiego i rodziców obu stron
 • Poniedziałek, 30-09-2019 r.
 • 7:00 + Dariusza Stańczuka ( 1 r.)
 • 7:00 Za dusze czyśccowe
 • 7:00 + Zbigniewa Sławińskiego ( 30 dz.)
 • 18:00 + Jana, Elżbietę Pastuszczyk, zm. z r. Pastuszczyków, Osypowiczów
 • 18:00 + Józefa Łobko ( 11 r.), Stanisława, Anastazję
 • 18:00 + Józefa Kafarskiego ( zakończenie greg.)
 • Wtorek, 01-10-2019 r.
 • 7:00 + Mary Edwarda Fitzgeralde, John Broderick, Anne Sammon
 • 7:00 + Katarzynę Dolińską ( 2 r.), zm. z r. Dolińskich i Szulganów
 • 7:00 + Waszczuk Leszek ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Józefę ( 3 r.), Stanisława zm. z r. Jaworskich, Annę
 • 18:00 Za siostry z Kółka Żywego Różańca św. Teresy o Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo św. Patronki
 • 18:00 +Bogdana Grodzkiego (1 r.)
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Środa, 02-10-2019 r.
 • 7:00 O zdrowie, Boże błgosławieństwo i potrzebne łaski dla Johna Fitzgerald
 • 7:00 + Mariannę ( 25 r.) i Feliksa Jung, zm. z r. Szyszów i Jungów
 • 7:00 + Stanisław Ciodyk - 30 dz. - uczestnicy pogrzebu
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Mariana z racji 65 r. urodzin
 • 18:00 Nowenna - w intnecji uczestników nowenny
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Marka w 1 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Czwartek, 03-10-2019 r.
 • 7:00 + Leszka Bajuka ( 6 r.)
 • 7:00 + Edwarda Stefaniuka ( 41 r)
 • 7:00 + Józefa Dejena ( 25 r.), zm. z rodziny
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 17:30 Różaniec za zmarłych w wypominkach
 • 18:00 Dziękczynienie za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa o Dar Ducha Świętego dla Ojca Świętego Franciszka, Kapłanów, o liczne święte powołania, dla zmarłych chwałę nieba, beatyfiakcję Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • 18:00 Za polecanych w wypominkach
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Piątek, 04-10-2019 r.
 • 7:00 + Ryszarda Gołuńskiego ( 3 r.)
 • 7:00 + Józef Wygiera ( 1 r.)
 • 16:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Beaty z prośbą o Boże Błgosławieństwo i potrzebne łaski
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 Wynagrodzenie Sercu Jezusowemu za grzechy nasze, naszych rodzin, Ojczyzny i świata całego, zmarłym chwały nieba.
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna do Serca Jezusowego w intnecji Franciszka z racji 2 r. urodzin i imienin oraz za jego rodziców
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Sobota, 05-10-2019 r.
 • 7:00 Zadośćuczynienie za zniewagi i obelgi wobec Niepokalanego Serca Maryi obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
 • 7:00 +Annę, Bolesława, Tadeusza, Alicję, zm. z rodz. Kruk.
 • 10:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 16:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Moniki i Ernesta z racji sakramentu małżeństwa
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji sióstr z Kółka Żywego Różańca św. Faustyny Kowlaskiej z racji 25 rocznicy powstania, z prośbą o potrzebne łaski przez wstawiennictwo św, Patronki.
 • 18:00 + Lucynę Zdolską ( 8 r.), Adama Zdolskiego, Janinę, Pawła i Grażynę
 • 18:00 +Tadeusza Celińskiego
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Niedziela, 06- 10-2019 r.
 • 7:00 + Anielę, Stefana, zm. z r. Iwaniuków
 • 9:00 + Stanisława, Mariannę, Zdzisława Mazurków
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna za Lucynę w 18 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, opiekę Matrki Bożej
 • 17:30 Adoracja miesięczna i procesja eucharystyczna dookoła kościoła z racji I niedzieli miesiąca
 • 18:00 Za Kółka Żywego Różańca
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Poniedziałek, 07-10-2019 r.
 • 7:00 + Agatę Buczkowską
 • 7:00 + Stanisława Ciodyka - or rodz. Dobiesów i Matysiaków z Łęcznej
 • 7:00 + Zbigniewa Sławińskiego
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji p. Zofii i Stanisława z racji 40 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 Uwielbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej dla nas, Polski i świata całego, zmarłym chwałę nieba
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna przez przyczynę Matki Bożej w intencji rodziny
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Wtorek, 08-10-2019 r.
 • 7:00 +Tadeusza Celińskiego
 • 7:00 + Zdzisław Łobko - sąsiedzi z ul. Estery
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Kazimierza Tokarza, rodziców i rodziny obu stron
 • 18:00 + Aleksandra Poniewozika ( 23 r.), Marię ( 23 r. ) i Antoniego ( 24 r.) Kurczuków
 • 18:00 + Chutkowskich i Roguckich
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Środa, 09-10-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Mikołaja ( 9 r.) i Mai ( 7 r.) - babcia
 • 7:00 + Waldemar Kraszczyński ( 1 r.) - matka
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Mikołaja Macygon ( r.), Zofię Macygon i ich rodziców
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny
 • 18:00 + Reginę i Zdzisława Woźniców i zmarłych ich rodziców
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Czwartek, 10-10-2019 r.
 • 7:00 + Antoninę, Waleriana zm. z r. Krygierów i Kalinowskich
 • 7:00 + Stanisława Hołod, zm. braci, rodziców i teściów
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Mikołaja, Eudokię, Adama zm.z r. Oleszczuków, Prosińskich, Aleksandra, Zofię, Józefa zm. z r. Kisielów
 • 18:00 + Józefa Torbicza ( 2 r.)
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Nikoli z racji 12 r, urodzin oraz za jej rodziców Magdalenę i Stefana
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Piątek, 11-10-2019 r.
 • 7:00 + Zdzisław Łobko - sąsiedzi z ul. Estery
 • 7:00 + Jadwigę Grzechuła
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 O zdrowie dla Aliny
 • 18:00 + Genowefę, Apoloinię, Stanisława Dembkowskich, Marię Duża, Stefanię i Jana Szuster
 • 18:00 + Alaksandra Słomianego ( 15 r)
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Sobota, 12-10-2019 r.
 • 7:00 + Józefę Łągwa ( 30 r.), rodziców i dziadków, Dawida
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Krzysztofa Paciorkowskiego w 18 r. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej
 • 10:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Krystynę Sieczka ( 6 r.)
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Ameli w 12 r, urodzin, oraz za Stefanię w 16 r. urodzin
 • 18:00 + Arnolda Kuczewskiego ( 10 r.)
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Niedziela, 13- 10-2019 r.
 • 7:00 + Stasiuków, Rogackich, Kruków, Taratyckich, ks. Stanisława, dusze w czyśccu cierpiące
 • 9:00 + Jana Górskiego, Józefa, Stefanię Łobko
 • 10:30 Za parafię
 • 12:00 + Teresę Damianiuk ( 7 r.)
 • 18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszelkie zniewagi, o szybki triumf Niepokalanego Serca Maryi
 • 18:30 Różaniec Fatimski
 • Poniedziałek, 14-10-2019 r.
 • 7:00 + Mikołaja Megla ( 2 r.)
 • 7:00 Błagalna o zdrowie dla córki i siłę w walce z ciężką chorobą oraz opiekę Matki Najświętszej
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Jadwigę Błyskosz
 • 18:00 Uwielbienie Ducha Świętego z prośbą o jego Dary i owoce, dla nas, Ojczyzny i świata całego, wszystkim zmarłym o chwałę nieba.
 • 18:00 + Marię, Stefana Daciuków zm. z r. Lejków i Kukawskich
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Wtorek, 15-10-2019 r.
 • 7:00 + Zdzisław Łobko - of. Bożena Grąszka
 • 7:00 + zm. z r. Zalewskich, Paszkiewiczów i Wójciuków
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 +Zofię, Bogusława, Stnisława Kuraszkiewicżów, Grzegorza Sorokę
 • 18:00 + Jadwigę Gozdecką ( 20 r.)
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Krystyny i Jerzego w 42 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Środa, 16-10-2019 r.
 • 7:00 + Krystynę, zm. z r. Janczarskich
 • 7:00 + Józefa Krzysztofa Lewińskiego ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Mikołaja Gierlińskiego zm. z rodziny
 • 18:00 Nowenna - w intencjach uczestników nowenny
 • 18:00 + Mikołaja Sakacza ( 10 r.)
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Czwartek, 17-10-2019 r.
 • 7:00 + Karola Sławińskiego
 • 7:00
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Leokadię, Wacława, Bogdana Krygierów, Andrzeja, Marię, Stefana Kaznowskich
 • 18:00 + Ryszarda Hetmana ( 4 r.)
 • 18:00 +ks. Stanisława i o. Józefa
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Piątek, 18-10-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna dla chrześniaka Przemysława z prośbą o opiekę Matki Bożej
 • 7:00
 • 7:00
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w intnecji Liliany w 4 r. urdozin oraz za Różę i Rafała w 5 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 + Franciszka Tetrenkę ( 3 r.), Michała, Józefa Buska
 • 18:00 + Renatę Krzywonia ( 11 r.)
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Sobota, 19-10-2019 r.
 • 7:00
 • 7:00
 • 10:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Mieczysława Stupkę ( r.)
 • 18:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - bałagalna za Kornela, Roberta, Grażyna, Tomasza i ich rodziny
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Niedziela, 20- 10-2019 r.
 • 7:00 + Władysława Matczuka ( 3 r.)
 • 9:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Ewy i Zdzisława Mazurków w 40 lecie sakramnetu małżeństwa
 • 10:30 Za parafian
 • 12:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Aurelii Damianiuk w 80 rocznicę urodzin
 • 18:00 + Barbarę i Włdysława Ignatiuków i zm. z rodziny
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Poniedziałek, 21-10-2019 r.
 • 7:00 + Tadeusza i Andrzeja Krawców, Katarzynę i Antoninę Taraszkiewicz
 • 7:00 + Józefa, Rozalę Matysiak, Zbigniewa Głowińskiego
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Józefa Samczuka ( 22 r.), zm. z r. Samczuków
 • 18:00 + Stanisław Rysz ( 30 r.)
 • 18:00 + Bronisławę i Mariana Durys i zm. z rodziny
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Wtorek, 22-10-2019 r.
 • 7:00 + Agatę Buczkowską
 • 7:00
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 + Krzysztofa Ostrowksiego ( 7 r.), Jadwigę Ostrowską i Mieczysława Wilkosa
 • 18:00 + Stanisławę i Ignacego Kuniewiczów, zm. z r. Kuniewiczów i Lisów
 • 18:00 + Katarzynę i Józefa Olesiejko
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Środa, 23-10-2019 r.
 • 7:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Mileny w 3 r. urodzin
 • 7:00 + Józefa ( 25 r.) i Marię Czelej i zm. z rodziny
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 17:30 Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 18:00 + Zygmunta Daniluka, zm. z rodziny
 • 18:00 Nowenna - w intnecji uczestników nowenny
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Pawła w 19 r. urodzin
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
 • Czwartek, 24-10-2019 r.
 • 7:00 + Roberta Kobyłeckiego ( 12 r.), Stanisława Zająca ( 45 r.)
 • 7:00 + Józefa Dudzińskiego - SOSW
 • 16:00 Różaniec dla dzieci i młodzieży
 • 18:00 Dziękczynno - błagalna w intnecji Marii i Kazimierza w 38 r. sakramentu małżeństwa
 • 18:00 Do Miłosierdzia Bożego dziękczynno - błagalna za grzechy nasze i świata całego z prośbą żebyśmy byli miłosierni
 • 18:00 + Helenę Garbaciak ( 10 r.) zm. z rodziny
 • 18:30 Różaniec dla dorosłych
Chór "Fletnia Pana"
Chór "Fletnia Pana" powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie. Od 1 lipca 1993 roku działa przy nowej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem.
Matki w modlitwie
Krystyna Popławska
Wiedzcie, że Jezus kocha nasze dzieci bardziej niż my, pragnie je chronić i chce, aby w Nim wzrastały. On będzie działał tylko wtedy, kiedy Go o to poprosimy - dlatego oczekuje naszego wstawiania się za nimi.
Domowy Kościół
Gałąź rodzinna ruchu światło - życie
Istnieje przy naszej parafii od chwili jej powstania. Jest to ruch świeckich w oparciu o struktury Kościoła, przy aktywnym współudziale kapłana.
Poradnia Rodzinna
Katechezy dla narzeczonych
"Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz potrzeć razem w tym samym kierunku" - A.de Saint-Exupery
Kółka różańcowe
Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot istniejących na terenie naszej parafii
Punkt Charytatywny
Caritas
Istnieje przy naszej parafii od 1993 roku. Swoją opieką otaczamy rodziny ubogie i wielodzietne naszej parafii
Biblioteka
Biblioteka Parafialna istnieje od 4 lutego 1994 roku. Została utworzona ze zbiorów ofiarowanych przez Parafian oraz zakupionych przez Proboszcza parafii.